Światowy Dzień Wody

22 marca w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Ustanowiony on  został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 rokuDzięki materiałom Polskiej Akcji Humanitarnej – kartom pracy, quizom i animacji uczniowie uświadomili sobie, jak wiele wody marnujemy codziennie, jak ważne jest globalne działanie, aby uchronić nas od braku wody.

W ramach warsztatów uczniowie  odpowiedzieli na pytania:
Jakie właściwości ma woda?
Czy wszyscy ludzie potrzebują wody?
Czy wszyscy ludzie na świecie mają zapewniony dostęp do wody?
Jak oszczędzać wodę?

Uczniowie obejrzeli również filmiki edukacyjne, mające na celu uświadomienie młodemu pokoleniu fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Klasa 1c wykonała gazetkę szkolną „Ile wody jest w Twoim pokoju?”
Ten  wyjątkowy dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej oraz uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Scroll to Top
Skip to content