Spotkanie z panem Wojciechem Zgudem

26 marca 2024 roku dzięki współpracy naszej szkoły ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną pn. Krakowski Ośrodek Kariery http://poradniakrakow.com.pl/ wszyscy uczniowie klas siódmych i ósmych mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu doradczym prowadzonym przez Pana Wojciecha Zguda, pracującego w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie (https://szkola.izba.krakow.pl/). Celem spotkania było przedstawienie uczniom możliwych ścieżek kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej, a także przybliżenie specyfiki danych zawodów. Zaproszony gość przedstawił ścieżki dalszej edukacji, wyjaśnił, na czym polega praca w danym zawodzie, wskazał cechy pożądane takie jak np. pracowitość oraz systematyczność. Podstawowym wyznacznikiem wyboru zawodu są oczywiście umiejętności, ale również zainteresowania i pasje.

 

Scroll to Top
Skip to content