Podręczniki

Podręczniki i ćwiczenia (oprócz religii) uczniowie otrzymają nieodpłatnie. Są one finansowane z dotacji celowej na wyposażenie szkół i służą przez 3 lata. W czerwcu uczniowie zwracają do szkoły podręczniki.
Podręczniki i ćwiczenia do religii powinni zakupić Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów.

Zestaw podręczników dla klas 1 – 8 w roku szkolnym 2022 / 2023