Podręczniki

Podręczniki i ćwiczenia (oprócz religii) uczniowie otrzymają nieodpłatnie.
Są one finansowane z dotacji celowej na wyposażenie szkół i służą przez 3 lata.
W czerwcu uczniowie zwracają do szkoły podręczniki.
Podręczniki i ćwiczenia do religii powinni zakupić
Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów.

Scroll to Top
Skip to content