Rekrutacja

Informujemy, że oferta dotycząca planowanych klas pierwszych na rok szkolny 2024/25 pojawi się w lutym 2024 r.

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkoły podstawowej rozpocznie się 1 marca 2024 r.

Dzieci niepełnosprawne nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej, przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Edukacji i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pełna treść procedury wydawania skierowań do klasy integracyjnej znajduje się poniżej:
www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=EK-16

Zapraszamy do kontaktu z pedagogiem Renatą Goleń i do przekazania bliższych informacji o dziecku.

telefon: 12 658 84 22 w. 20

email: renata.golen@sp148.org

 

 

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 9 maja 2023 roku, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Obwód  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148:

ul. Jana Kozietulskiego, ul. Ks. Piotra Ściegiennego, ul. Żabia, ul. Leonida Teligi (nr 3).

DZIEŃ OTWARTY
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 148
im. Polskich Noblistów

 odbył się 11 marca 2023 r.

Dziękujemy za Państwa obecność w progach naszej szkoły.

Zachęcam do sprawdzenia zasad rekrutacji do klas pierwszych w zakładce „Rekrutacja” oraz obejrzenia filmów i prezentacji o naszej Szkole.

Pozdrawiam serdecznie,

Jolanta Piekarska
Dyrektor Szkoły

Zachęcamy również do obejrzenia fotorelacji z Dnia Otwartego organizowanego w naszej szkole w poprzednich latach.

• Wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
• Prawie 30 lat doświadczenia w kształceniu integracyjnym.
• Szeroka pomoc specjalistów (biofeedback, logopedia, rewalidacja indywidualna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne).
• Innowacje pedagogiczne, rozwijające zdolności humanistyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne i sportowe.
• Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.
• Doskonałe warunki lokalowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne.
• Jednozmianowość.
• Dwie sale świetlicowe; świetlica czynna w godz. 7:00 – 17:00.
• Pracownie komputerowe.
• Pracownie multimedialne do nauki języków obcych.
• Biblioteka z multimedialnym centrum informacyjnym.
• Sala do terapii biofeedback.
• Nowoczesne technologie, dziennik elektroniczny.
• Boiska wielofunkcyjne, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala fitness i siłownia.
• Stołówka, posiłki gotowane w szkole.
• Opieka medyczna pielęgniarki szkolnej.
• Doskonałe położenie ułatwiające dojazd z różnych stron Krakowa i okolic.

SZKOŁA PRZY ŻABIEJ TO SZKOŁA MAŁYCH I DUŻYCH SUKCESÓW!