Samorząd Uczniowski

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

Nasza szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, to również okazja nauki samorządności i demokracji. Spośród kandydatów zgłaszanych przez poszczególne klasy, corocznie w tajnych, demokratycznych wyborach wyłaniani są przedstawiciele społeczności uczniowskiej.
Samorząd reprezentuje grono uczniów poza szkołą, dba o ich interesy na terenie szkoły oraz proponuje szereg działań na rzecz innych nie tylko w szkole, ale i na terenie miasta.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/24 zostali:

w klasach 1-3: pani Grażyna Łuczak,

w klasach 4-8: panie Katarzyna Błoniarz i Ewelina Pietroniuk

Główne cele pracy samorządu to:

• rozwijanie samorządności i aktywności uczniów,

• organizacja czasu wolnego,

• obrona praw dziecka i ucznia,

• włączenie się w ochronę środowiska,

• podejmowanie działań na rzecz integracji;

• pomoc uczniom w trudnej sytuacji życiowej.

Do tradycji szkoły należą organizowane przez Samorząd Uczniowski zabawy andrzejkowe, karnawałowe
oraz dyskoteki.

 

Poczty sztandarowe – rok szkolny  2023/24

Orszak mikołajkowy

6 grudnia 2023 r. odwiedził szkołę orszak mikołajkowy. Mikołaj ze swoją świtą – aniołami, reniferami i elfami udał się do wszystkich klas, rozdając dobrym dzieciom prezenty i cukierki. Przybycie Mikołaja było okazją do wykonania wspólnych klasowych fotografii. Wydarzenie zostało opisane w gazetce szkolnej „Rechotka”.

Zabawy andrzejkowe

W dniu 30 listopada 2023 r. Samorząd Uczniowski zorganizował „szkolne andrzejki”. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich wzięli udział w przygotowanych przez Radę SU grach i zabawach andrzejkowych.

Zdrowe śniadanie

8 listopada 2023 r. obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Zdrowego Śniadania.Z tej okazji cała społeczność szkoły miała możliwość przygotowania i przyniesienia zdrowego posiłku. Na jednej z lekcji, przy wspólnym śniadaniu, uczniowie zapoznali się z zasadami zdrowego odżywiania i prawidłowego komponowania posiłków.

Scroll to Top
Skip to content