Projekt „Dodając skrzydeł”

W ramach realizacji projektu pt. „Dodając skrzydeł” oraz we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pn. Krakowski Ośrodek Kariery http://poradniakrakow.com.pl , doradcy zawodowi przeprowadzili w naszej szkole w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego sześć zajęć warsztatowych w klasach 4c i 4d. Podczas spotkań poruszane były zagadnienia dotyczące optymizmu, kreatywności, komunikacji niewerbalnej, a także emocji. Uczniowie rozwijali umiejętności konstruktywnego komunikowania się, kształtowali kompetencje niezbędne w życiu każdego człowieka, w zakresie innowacyjności i pracy zespołowej, a także wzmacniali poczucie własnej wartości. Uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem brali udział w spotkaniach, aktywnie biorąc w nich udział.

Scroll to Top
Skip to content