Biblioteczny konkurs literacki

W styczniu w naszej bibliotece odbył się konkurs literacki “Oda do mojego bohatera z książki!”. Zadaniem uczestnika było napisanie dowolną formą pisemną (rozprawka, wiersz, opowiadanie, reportaż, wywiad) “Ody do mojego bohatera z książki!”. Komisja konkursowa wybrała i nagrodziła trzy najlepsze prace.

Celem konkursu było: upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności dzielenia się swoimi odczuciami i wrażeniami, rozbudzanie wyobraźni, propagowanie twórczości literackiej, zachęcanie do rozwijania zdolności literackich poprzez prezentowanie własnej twórczości i promocja działalności biblioteki.

I Miejsce: Agata Gudalewicz kl.4d

II Miejsce: Barbara Mozgawa kl.4d

III Miejsce: Natalia Mateja kl.4d

Serdecznie gratuluję zwycięzcom!
Dziękuję za udział wszystkim uczestnikom konkursu.

Scroll to Top
Skip to content