DYREKTOR
mgr Jolanta Piekarska
nauczyciel dyplomowany
WICEDYREKTOR
mgr Jolanta Ślęczka
nauczyciel dyplomowany