Rekrutacja

Informacja o wolnych miejscach

Informujemy, że system rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (plik do pobrania).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:  Załącznik – Terminarz

 

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021:

  1. integracyjna (język angielski)
  2. ogólnodostępna (język angielski)
  3. ogólnodostępna (język angielski i język francuski)

Klasa realizuje innowację pedagogiczną „Przygoda z kulturą francuską”. Jest to możliwość nauki drugiego języka obcego już od najmłodszych lat.

Oferta klas:
Od klasy pierwszej prowadzimy zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniowskie. Zajęcia będą się odbywały w grupach międzyoddziałowych.

Dla klas pierwszych proponujemy:
-zajęcia matematyczne
-zajęcia  artystyczne

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 19 maja 2020 roku, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Dotyczy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkoły podstawowej rozpocznie się 2 marca 2020 r.
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest z wykorzystaniem informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców ELEMENTO (krakow.elemento.pl).
Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:
• Informator o ofercie
• Szkołę obwodową
• Zasady naboru
• Terminarz
• Kryteria
• Pliki do pobrania, instrukcję

W serwisie należy wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, a następnie go wydrukować. Mogą też Państwo wypełnić papierową wersję wniosku.

W obu przypadkach należy wniosek dostarczyć do 31 marca 2020 r. do sekretariatu szkoły.

W poniedziałki, wtorki i piątki sekretariat jest czynny w godzinach 7:00 – 15:00, natomiast czwartki – w godzinach 7:00 – 16:00.

Dzieci niepełnosprawne nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej, przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – link

Wzory dokumentów do pobrania:

• Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do szkoły – link
• Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły – link
• Deklaracja wyboru klasy – link
• Wniosek o wydanie skierowania do klasy integracyjnej dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – link

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji dzieci do klas ogólnodostępnych i integracyjnej udziela pedagog Renata Goleń.

telefon: 12 658 84 22 w.20
email: rgolen.sp148@gmail.com

1. Postępowanie rekrutacyjne reguluje rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 z późn. zm.).
2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

3. System rekrutacji do klas pierwszych oparty jest o jednolite kryteria naboru określone Uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Obwód  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148:

ul. Jana Kozietulskiego, ul. Ks. Piotra Ściegiennego, ul. Żabia, ul. Leonida Teligi (nr 3).

Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów, w dniu 07 marca 2020 roku, w godz. 9:00 – 13:00.

W programie Dnia Otwartego m.in.:
– zabawy, warsztaty i pokazy przygotowane specjalnie dla naszych najmłodszych gości,
– występy naszych uczniów,
– prezentacja pracowni przedmiotowych i prac uczniowskich,
– zajęcia sportowe.
O godz. 10.00 i 11.30 odbędzie się występ uczniów kl. 2b w języku francuskim.
O godz. 10.45 w auli szkoły odbędzie się wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla przedszkolaków.
O godz. 11.00 zapraszamy na przedstawienie „Brzydkie kaczątko” przygotowane przez uczniów klasy 3a.
Uczniowie i nauczyciele oprowadzą Państwa po szkole oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.
Oferujemy pomoc w rekrutacji elektronicznej.
Zapraszamy także na słodką niespodziankę w szkolnej kawiarence.

 

PRZYJDŹ I POZNAJ OFERTĘ SZKOŁY!

 

Zachęcamy również do obejrzenia fotorelacji z Dnia Otwartego organizowanego w naszej szkole w poprzednich latach.

[Not a valid template]

• Wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
• 25 lat doświadczenia w kształceniu integracyjnym.
• Szeroka pomoc specjalistów (biofeedback, logopedia, socjoterapia, rewalidacja indywidulna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).
• Innowacje pedagogiczne, rozwijające zdolności humanistyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne i sportowe.
• Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.
• Doskonałe warunki lokalowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne.
• Jednozmianowość.
• Dwie sale świetlicowe; świetlica czynna w godz. 7:00 – 17:00.
• Pracownie komputerowe.
• Pracownie multimedialne do nauki języków obcych.
• Biblioteka z multimedialnym centrum informacyjnym.
• Sala do terapii biofeedback.
• Nowoczesne technologie, dziennik elektroniczny.
• Boiska wielofunkcyjne, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala fitness i siłownia.
• Stołówka oraz sklepik ze zdrową żywnością.
• Doskonałe położenie ułatwiające dojazd z różnych stron Krakowa i okolic.

SZKOŁA PRZY ŻABIEJ TO SZKOŁA MAŁYCH I DUŻYCH SUKCESÓW!