Skład Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący: pan Michał Zawadzki

Z-ca przew.: pani Nadia Kostiuszyna

Skarbnik: pani Katarzyna Krupa

Sekretarz: pani Krystyna Sudoł

Nr konta RADY RODZICÓW:
Bank Pekao SA II O/Kraków
87124014441111001000712892