Skład Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodnicząca: pan Michał Zawadzki

Z-ca przew.: pani Agnieszka Czarnecka-Wasilewska

Skarbnik: pani Monika Sadowska

Sekretarz: pani Katarzyna Krupa

Nr konta RADY RODZICÓW:
Bank Pekao SA II O/Kraków
87124014441111001000712892