Skład Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodnicząca: pani Ewa Wiśniewska

Skarbnik: pani Monika Sadowska

Sekretarz: pani Katarzyna Krupa

Nr konta RADY RODZICÓW:
Bank Pekao SA II O/Kraków
87124014441111001000712892