Projekt „Z kulturą mi do twarzy”

Uczniowie z klas: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d oraz 3a wzięli udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Celem tego projektu było promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym, kształtowanie empatii i szacunku, kształtowanie przynależności do kraju, regionu, zapoznanie się z ich tradycjami i historią oraz zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego. Uczniowie wykonali 39 zadań z działów: „W krainie muz”, „Tu jest moje miejsce”, „Kocham, lubię i szanuję” oraz „Kultury świata”.

Koordynator projektu: Katarzyna Tabor

Scroll to Top
Skip to content