Rekrutacja

Co nas wyróżnia?

Wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli, wychowawców, pedagogów.  Prawie 30 lat doświadczenia w kształceniu integracyjnym. Szeroka pomoc specjalistów (biofeedback, logopedia, rewalidacja indywidualna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne). Innowacje pedagogiczne, rozwijające zdolności humanistyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne i sportowe. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. Doskonałe warunki lokalowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne. Jednozmianowość. Dwie sale świetlicowe; świetlica czynna […]

Co nas wyróżnia? Read More »

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych

Dzieci niepełnosprawne nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej, przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Edukacji i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Pełna treść procedury wydawania skierowań do klasy integracyjnej znajduje się poniżej: www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=EK-16 Zapraszamy do kontaktu z pedagogiem Renatą Goleń i do przekazania bliższych informacji o dziecku. Telefon: 12 658 84 22 w. 20

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych Read More »

Scroll to Top
Skip to content