Egzamin DELF

W dniu 2 marca 2024 r. sześciu uczniów z klasy 7b przystąpiło do międzynarodowego egzaminu DELF z języka francuskiego na poziomie A1. Egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. Wszyscy uczniowie świetnie sobie poradzili. Zachęcamy wszystkich do nauki języka francuskiego w naszej szkole.

Nauczyciele języka francuskiego

Scroll to Top
Skip to content