Rekrutacja

Informujemy, że szczegóły dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 zostaną opublikowane na początku roku 2018.

Dotyczy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkoły podstawowej rozpoczęło się 18 kwietnia 2017 r.
Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (krakow.elemento.pl).
Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:
• Informator o ofercie
• Szkołę obwodową
• Zasady naboru
• Terminarz
• Kryteria
• Pliki do pobrania, instrukcję

W serwisie należy wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, a następnie go wydrukować. Mogą też Państwo wypełnić papierową wersję wniosku. W obu przypadkach należy wniosek dostarczyć do 8 maja 2017 r. do sekretariatu szkoły, w godzinach 8:00 – 16:00.

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 w roku szkolnym 2017/2018

1. Postępowanie rekrutacyjne reguluje rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59).
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w Zarządzeniu nr 903/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 903/2017 precyzuje terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
3. System rekrutacji do klas pierwszych oparty jest o jednolite kryteria naboru określone Uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Dzień Otwarty Szkoły miał miejsce 25 marca 2017 r. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

• Wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
• Ponad 20 lat doświadczeń w kształceniu integracyjnym.
• Szeroka pomoc specjalistów (biofeedback, logopedia, socjoterapia, rewalidacja indywidulna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).
• Innowacje pedagogiczne, rozwijające zdolności humanistyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne i sportowe.
• Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.
• Doskonałe warunki lokalowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne.
• Dwie pracownie komputerowe.
• Trzy pracownie multimedialne do nauki języków obcych.
• Biblioteka z multimedialnym centrum informacyjnym.
• Sala do terapii biofeedback.
• Nowoczesne technologie, dziennik elektroniczny.
• Nowoczesny kompleks sportowo–rekreacyjny, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala fitness i siłownia.
• Dwie sale świetlicowe, świetlica czynna w godz. 7:00 – 17:00.
• Stołówka oraz sklepik ze zdrową żywnością.
• Doskonałe położenie ułatwiające dojazd z różnych stron Krakowa i okolic.

SZKOŁA PRZY ŻABIEJ TO SZKOŁA MAŁYCH I DUŻYCH SUKCESÓW!