Rekrutacja

Informujemy, że system rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (plik do pobrania).
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r (plik do pobrania).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018r (plik do pobrania).

 My już teraz zapraszamy do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 i zachęcamy:

  • do zapoznania się z naszą ofertą na nowy rok szkolny podczas Dnia Otwartego Szkoły
    10 marca 2018 r. (sobota) w godzinach 9:00 – 13:00
  • do składania wniosków elektronicznych poprzez stronę www.krakow.elemento.pl
  • do złożenia w sekretariacie szkoły pisemnego podania o przyjęcie ucznia do szkoły na rok szkolny 2018/2019. W przypadku zainteresowania klasa ogólnodostępną, prosimy o informację, która z zaproponowanych innowacji najbardziej Państwa interesuje.

 

 Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2018/2019

  1. integracyjna

Klasa realizuje innowację pedagogiczną „Książka – mój szkolny przyjaciel”. Dodatkowo proponujemy wszechstronne rozwijanie aktywności fizycznej oraz zajęcia w małej grupie z gimnastyki korekcyjnej.

  1. ogólnodostępna

Klasa z innowacją „Świat dziecięcych zdolności”.

Jest to innowacja sprawdzona, funkcjonująca przez trzy lata w obecnych klasach trzecich, wysoko oceniana przez rodziców i lubiana przez uczniów. Jej celem jest odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. W klasie pierwszej nastawiona jest na zabawę i tworzenie: zajęcia taneczne i plastyczne, a w kolejnych latach na aktywne czytelnictwo i wykonywanie eksperymentów pomagających zrozumieć otaczającą rzeczywistość.

  1. ogólnodostępna

Klasa realizuje innowację pedagogiczną „Przygoda z kulturą francuską dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej” – 2 godziny zajęć języka francuskiego. Jest to możliwość nauki drugiego języka obcego już od najmłodszych lat.

Szanowni Rodzice !

Pragnę poinformować, że w rekrutacji na rok 2018/2019 zostały utworzone w naszej szkole trzy klasy pierwsze, dwie z innowacją „Świat dziecięcych zdolności” i jedna z innowacją „Przygoda z kulturą francuską”.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z terminarzem prowadzimy rekrutację uzupełniającą do klasy integracyjnej ( do części ogólnodostępnej).

Klasa integracyjna oferuje naukę w nielicznej klasie, opiekę nad wszystkimi uczniami sprawuje w niej dwóch nauczycieli, wychowawca i pedagog specjalny.

Klasa integracyjna jest wyjątkowa pod wieloma względami. Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność grupy uczniów pozwalają na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania.

Klasa realizuje innowację pedagogiczną „Książka – mój szkolny przyjaciel”. Dodatkowo proponujemy wszechstronne rozwijanie aktywności fizycznej oraz zajęcia w małej grupie z gimnastyki korekcyjnej.

Proszę Rodziców o składanie wniosków w formie pisemnej w dniach 17.05.- 24.05.2018 r. w godzinach pracy sekretariatu.

Zainteresowanych Rodziców proszę również o kontakt telefoniczny lub osobisty z Dyrektorem Szkoły.

Zapraszam na zebranie z Rodzicami uczniów przyjętych do klasy pierwszej w środę 6.06.2018 r. o godzinie 17.00 w auli szkolnej.

Dyrektor Szkoły

Jolanta Piekarska

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek, środa, piątek 7.00 – 15.00

Wtorek, czwartek 7.00 – 16.00

Tel. 12 658-84-22

Dotyczy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkoły podstawowej rozpocznie się 1 marca 2018 r.
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest z wykorzystaniem informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (krakow.elemento.pl).
Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:
• Informator o ofercie
• Szkołę obwodową
• Zasady naboru
• Terminarz
• Kryteria
• Pliki do pobrania, instrukcję

W serwisie należy wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, a następnie go wydrukować. Mogą też Państwo wypełnić papierową wersję wniosku. W obu przypadkach należy wniosek dostarczyć do 28 marca 2018 r. do sekretariatu szkoły. W poniedziałki, środy i piątki sekretariat jest czynny w godzinach 7:00 – 15:00, natomiast we wtorki i czwartki – w godzinach 7:00 – 16:00.

Dzieci niepełnosprawne nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej, przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=EK-16

Wzory dokumentów do pobrania:

• Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do szkoły – link
• Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły – link
• Wniosek o wydanie skierowania do klasy integracyjnej dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – link

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji dzieci do klas ogólnodostępnych i integracyjnej udziela pedagog Renata Goleń.

telefon: 12 658 84 22 w.20
email: rgolen.sp148@gmail.com

1. Postępowanie rekrutacyjne reguluje rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59).
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w Zarządzeniu nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2018 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 147/2018 precyzuje terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
3. System rekrutacji do klas pierwszych oparty jest o jednolite kryteria naboru określone Uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Obwód  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148:

ul. Jana Kozietulskiego, ul. Ks. Piotra Ściegiennego, ul. Żabia, ul. Leonida Teligi (nr 3).

Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów, w dniu 10 marca 2018 roku, w godz. 9:00 – 13:00.

Otwieramy klasy pierwsze. PRZYJDŹ I POZNAJ OFERTĘ SZKOŁY!

Zachęcamy również do obejrzenia fotorelacji z ubiegłorocznego Dnia Otwartego w naszej szkole.

• Wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
• Ponad 20 lat doświadczeń w kształceniu integracyjnym.
• Szeroka pomoc specjalistów (biofeedback, logopedia, socjoterapia, rewalidacja indywidulna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).
• Innowacje pedagogiczne, rozwijające zdolności humanistyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne i sportowe.
• Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.
• Doskonałe warunki lokalowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne.
• Dwie pracownie komputerowe.
• Trzy pracownie multimedialne do nauki języków obcych.
• Biblioteka z multimedialnym centrum informacyjnym.
• Sala do terapii biofeedback.
• Nowoczesne technologie, dziennik elektroniczny.
• Nowoczesny kompleks sportowo–rekreacyjny, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala fitness i siłownia.
• Dwie sale świetlicowe, świetlica czynna w godz. 7:00 – 17:00.
• Stołówka oraz sklepik ze zdrową żywnością.
• Doskonałe położenie ułatwiające dojazd z różnych stron Krakowa i okolic.

SZKOŁA PRZY ŻABIEJ TO SZKOŁA MAŁYCH I DUŻYCH SUKCESÓW!