Rekrutacja

Informujemy, że system rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (plik do pobrania).
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r (plik do pobrania).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018r (plik do pobrania).

 My już teraz zapraszamy do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 i zachęcamy:

  • do zapoznania się z naszą ofertą na nowy rok szkolny podczas Dnia Otwartego Szkoły
    10 marca 2018 r. (sobota) w godzinach 9:00 – 13:00
  • do składania wniosków elektronicznych poprzez stronę www.krakow.elemento.pl
  • do złożenia w sekretariacie szkoły pisemnego podania o przyjęcie ucznia do szkoły na rok szkolny 2018/2019. W przypadku zainteresowania klasa ogólnodostępną, prosimy o informację, która z zaproponowanych innowacji najbardziej Państwa interesuje.

 

 Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2018/2019

  1. integracyjna

Klasa realizuje innowację pedagogiczną „Książka – mój szkolny przyjaciel”. Dodatkowo proponujemy wszechstronne rozwijanie aktywności fizycznej oraz zajęcia w małej grupie z gimnastyki korekcyjnej.

  1. ogólnodostępna

Klasa z innowacją „Świat dziecięcych zdolności”.

Jest to innowacja sprawdzona, funkcjonująca przez trzy lata w obecnych klasach trzecich, wysoko oceniana przez rodziców i lubiana przez uczniów. Jej celem jest odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. W klasie pierwszej nastawiona jest na zabawę i tworzenie: zajęcia taneczne i plastyczne, a w kolejnych latach na aktywne czytelnictwo i wykonywanie eksperymentów pomagających zrozumieć otaczającą rzeczywistość.

  1. ogólnodostępna

Klasa realizuje innowację pedagogiczną „Przygoda z kulturą francuską dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej” – 2 godziny zajęć języka francuskiego. Jest to możliwość nauki drugiego języka obcego już od najmłodszych lat.

Dotyczy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkoły podstawowej rozpocznie się 1 marca 2018 r.
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 prowadzona jest z wykorzystaniem informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (krakow.elemento.pl).
Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:
• Informator o ofercie
• Szkołę obwodową
• Zasady naboru
• Terminarz
• Kryteria
• Pliki do pobrania, instrukcję

W serwisie należy wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, a następnie go wydrukować. Mogą też Państwo wypełnić papierową wersję wniosku. W obu przypadkach należy wniosek dostarczyć do 28 marca 2018 r. do sekretariatu szkoły. W poniedziałki, środy i piątki sekretariat jest czynny w godzinach 7:00 – 15:00, natomiast we wtorki i czwartki – w godzinach 7:00 – 16:00.

Dzieci niepełnosprawne nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej, przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=EK-16

Wzory dokumentów do pobrania:

• Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do szkoły – link
• Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły – link
• Wniosek o wydanie skierowania do klasy integracyjnej dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – link

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji dzieci do klas ogólnodostępnych i integracyjnej udziela pedagog Renata Goleń.

telefon: 794-955-639
email: rgolen.sp148@gmail.com

1. Postępowanie rekrutacyjne reguluje rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59).
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w Zarządzeniu nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2018 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 147/2018 precyzuje terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
3. System rekrutacji do klas pierwszych oparty jest o jednolite kryteria naboru określone Uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Obwód  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148:

ul. Jana Kozietulskiego, ul. Ks. Piotra Ściegiennego, ul. Żabia, ul. Leonida Teligi (nr 3).

Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów, w dniu 10 marca 2018 roku, w godz. 9:00 – 13:00.

Otwieramy klasy pierwsze. PRZYJDŹ I POZNAJ OFERTĘ SZKOŁY!

Zachęcamy również do obejrzenia fotorelacji z ubiegłorocznego Dnia Otwartego w naszej szkole.

• Wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
• Ponad 20 lat doświadczeń w kształceniu integracyjnym.
• Szeroka pomoc specjalistów (biofeedback, logopedia, socjoterapia, rewalidacja indywidulna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).
• Innowacje pedagogiczne, rozwijające zdolności humanistyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne i sportowe.
• Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.
• Doskonałe warunki lokalowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne.
• Dwie pracownie komputerowe.
• Trzy pracownie multimedialne do nauki języków obcych.
• Biblioteka z multimedialnym centrum informacyjnym.
• Sala do terapii biofeedback.
• Nowoczesne technologie, dziennik elektroniczny.
• Nowoczesny kompleks sportowo–rekreacyjny, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala fitness i siłownia.
• Dwie sale świetlicowe, świetlica czynna w godz. 7:00 – 17:00.
• Stołówka oraz sklepik ze zdrową żywnością.
• Doskonałe położenie ułatwiające dojazd z różnych stron Krakowa i okolic.

SZKOŁA PRZY ŻABIEJ TO SZKOŁA MAŁYCH I DUŻYCH SUKCESÓW!