Rekrutacja

Zapraszam na zebranie z Rodzicami uczniów przyjętych do klasy pierwszej w poniedziałek  24.06. 2019 r. o godzinie 17.00 w auli szkolnej.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Piekarska

 

 

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców, zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy pierwszej, na spotkanie w auli, w poniedziałek 11 marca 2019 r. o godzinie 17:30.

Będzie to okazja, by poznać bardziej szczegółowe informacje na temat organizacji nauki w roku szkolnym 2019/2020 i planach na lata następne oraz odpowiedzi na Państwa pytania.

 

Informujemy, że system rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (plik do pobrania).
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I na rok szkolny 2019/2020 określa zarządzenie nr 236/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 6 lutego 2019 r. (pliki do pobrania: Załącznik 1 – Zarządzenie, Załącznik 2 – Terminarz).

My już teraz zapraszamy do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 i zachęcamy:

  • do zapoznania się z naszą ofertą na nowy rok szkolny podczas Dnia Otwartego Szkoły
    9 marca 2019 r. (sobota) w godzinach 9:00 – 13:00
  • do składania wniosków elektronicznych poprzez stronę krakow.elemento.pl
  • do złożenia w sekretariacie szkoły pisemnego wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły na rok szkolny 2019/2020 oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów naboru. Przy składaniu wniosku prosimy o wstępną deklarację wyboru klasy zgodnie z Państwa preferencjami (rodzaje dodatkowych zajęć).

 

 Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020

  1. integracyjna

Klasa z dodatkowymi zajęciami sportowo-turystycznymi oraz zajęciami rozwijającymi kreatywność i umiejętności społeczne.

  1. ogólnodostępna

Klasa „Świat dziecięcych zdolności” nastawiona jest na rozwijanie zainteresowań i predyspozycji uczniów poprzez zajęcia taneczne, czytelnicze i matematyczno-przyrodnicze.

  1. ogólnodostępna

Klasa realizuje innowację pedagogiczną „Przygoda z kulturą francuską”. Jest to możliwość nauki drugiego języka obcego już od najmłodszych lat.

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 21 maja 2019 roku, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Dotyczy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkoły podstawowej rozpocznie się 1 marca 2019 r.
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest z wykorzystaniem informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców ELEMENTO (krakow.elemento.pl).
Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:
• Informator o ofercie
• Szkołę obwodową
• Zasady naboru
• Terminarz
• Kryteria
• Pliki do pobrania, instrukcję

W serwisie należy wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, a następnie go wydrukować. Mogą też Państwo wypełnić papierową wersję wniosku. W obu przypadkach należy wniosek dostarczyć do 29 marca 2019 r. do sekretariatu szkoły. W poniedziałki, środy i piątki sekretariat jest czynny w godzinach 7:00 – 15:00, natomiast we wtorki i czwartki – w godzinach 7:00 – 16:00.

Dzieci niepełnosprawne nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej, przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Prezydenta Miasta Krakowa i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=EK-16

Wzory dokumentów do pobrania:

• Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do szkoły – link
• Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły – link
• Wniosek o wydanie skierowania do klasy integracyjnej dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – link

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji dzieci do klas ogólnodostępnych i integracyjnej udziela pedagog Renata Goleń.

telefon: 12 658 84 22 w.20
email: rgolen.sp148@gmail.com

1. Postępowanie rekrutacyjne reguluje rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 z późn. zm.).
2. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w Zarządzeniu nr 236/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 06 lutego 2019 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 236/2019 precyzuje terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
3. System rekrutacji do klas pierwszych oparty jest o jednolite kryteria naboru określone Uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Obwód  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148:

ul. Jana Kozietulskiego, ul. Ks. Piotra Ściegiennego, ul. Żabia, ul. Leonida Teligi (nr 3).

Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów, w dniu 09 marca 2019 roku, w godz. 9:00 – 13:00.

W programie m.in.:
– zabawy, warsztaty i pokazy przygotowane specjalnie dla dzieci,
– występy naszych uczniów,
– prezentacja pracowni przedmiotowych,
– prezentacja szkolnych kół zainteresowań,
– pokazy prac uczniowskich,
– zajęcia sportowe.
O godz. 10.45 w auli szkoły odbędzie się wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla przedszkolaków.
O godz. 11.00 zapraszamy na przedstawienie „Rzepka” przygotowane przez uczniów klasy 2 integracyjnej.
Uczniowie i nauczyciele oprowadzą po szkole oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.
Oferujemy pomoc w rekrutacji elektronicznej.
Zapraszamy także na słodką niespodziankę w szkolnej kawiarence.

Otwieramy klasy pierwsze. PRZYJDŹ I POZNAJ OFERTĘ SZKOŁY!

Zachęcamy również do obejrzenia fotorelacji z Dnia Otwartego organizowanego w naszej szkole w poprzednich latach.

• Wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
• 24 lata doświadczenia w kształceniu integracyjnym.
• Szeroka pomoc specjalistów (biofeedback, logopedia, socjoterapia, rewalidacja indywidulna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).
• Innowacje pedagogiczne, rozwijające zdolności humanistyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne i sportowe.
• Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.
• Doskonałe warunki lokalowe, dobrze wyposażone sale lekcyjne.
• Jednozmianowość.
• Dwie sale świetlicowe; świetlica czynna w godz. 7:00 – 17:00.
• Pracownie komputerowe.
• Pracownie multimedialne do nauki języków obcych.
• Biblioteka z multimedialnym centrum informacyjnym.
• Sala do terapii biofeedback.
• Nowoczesne technologie, dziennik elektroniczny.
• Boiska wielofunkcyjne, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, sala fitness i siłownia.
• Stołówka oraz sklepik ze zdrową żywnością.
• Doskonałe położenie ułatwiające dojazd z różnych stron Krakowa i okolic.

SZKOŁA PRZY ŻABIEJ TO SZKOŁA MAŁYCH I DUŻYCH SUKCESÓW!