Skład Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący: Rafał Trębacz

Wiceprzewodniczący: Janusz Korus

Skarbnik: Monika Sadowska

Sekretarz: Ewa Wiśniewska

Nr konta RADY RODZICÓW:
Bank Pekao SA II O/Kraków
87124014441111001000712892