Skład Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący: Rafał Trębacz

Wiceprzewodniczący: Janusz Korus

Skarbnik: Monika Sadowska

Sekretarz: Ewa Wiśniewska