ZMIANA NAZWY ORAZ OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 148

ZMIANA NAZWY ORAZ OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 148
Akt dotyczący zmiany nazwy szkoły podstawowej nr 148 (było: Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 148, jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148) oraz jej obwodu, opublikowany w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (poz.91. Dz. Urz. Woj. 2013.2443 Ogłoszony: 2013-03-28)

RELATED POST

Skip to content