Zestaw tematów projektów edukacyjnych

 realizowanych przez uczniów klas drugich w roku szkolnym 2014 / 2015

1

Temat projektu Fizyka w sporcie.
Opiekun projektu mgr inż. Renata Balwierz
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. W każdej dyscyplinie sportu możemy odnaleźć takie elementy, w których fizyka odgrywa istotną, a czasem wręcz kluczową rolę. Aby elementy te zauważyć, oglądając widowisko sportowe, czy też biorąc w nim czynny udział, musimy spojrzeć na sport nieco inaczej niż czynimy to zazwyczaj. W ramach projektu przedstawimy prawdziwe, a zarazem interesujące oblicze fizyki, udowodnimy, że fizyka to nie tylko nudne obliczenia i rozwiązywanie zadań. Poznamy prawa fizyczne, które są ważne dla sportowców. Zapoznamy  się z aspektami różnych dyscyplin sportowych z fizycznego punktu widzenia. Dokonamy oceny własnych możliwości i umiejętności wykorzystania wiedzy fizycznej.

3

Temat projektu Poznajemy piosenkę francuską.
Opiekun projektu mgr Ewa Brągiel
Rodzaj projektu poznawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie wybiorą znanych sobie i lubianych wykonawców piosenki francuskiej. Na podstawie materiałów znalezionych w prasie  i Internecie przygotują krótkie prezentacje o ich życiui twórczości. Wybiorą również ulubione piosenki i przetłumaczą je na język polski.

4

Temat projektu Jakie jest znaczenie tradycji w naszym współczesnym świecie?
Opiekunowie projektu mgr Magdalena Bryndal, mgr Beata Rubiś
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Celem projektu jest analiza otaczającej nas rzeczywistości szkolnej i rodzinnej w poszukiwaniu tego, co można nazwać szeroko rozumianą tradycją. Uczestnicy projektu będą uważnie obserwować i utrwalać (zdjęcia lub film oraz wyczerpujący komentarz w języku angielskim) wszystko to co dzieje się w naszej szkole i ich rodzinnym otoczeniu, aby zobaczyć jaką rolęw naszym życiu odgrywa tradycja, w jaki sposób ją kultywujemy.

Projekt skierowany do uczniów z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie

i piśmie, opanowaniem umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką multimedialną (tworzenie prezentacji, montaż filmu).

5

Temat projektu Aerobik- alternatywną formą spędzania czasu wolnego.
Opiekun projektu mgr Agnieszka Krzyżanowska -Cichoń
Rodzaj projektu zadaniowy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Zapoznanie z rodzajami zajęć z aerobiku, jakie proponują fitness kluby osiedlowe. (wywiad, prezentacja)  Przygotowanie ogłoszenia  i reklamy zajęć fitnessowych. Opracowanie zestawów przykładowych ćwiczeń wzmacniających i rozciągających na poszczególne grupy mięśniowe. Opracowanie układu z aerobiku i praktyczny pokazu  w Dniu Otwartym szkoły. Projekt upowszechniający wiedzę o sportach fitness.

6

Temat projektu Wpływ poezji na emocje czytelników i słuchaczy.
Opiekun projektu mgr Teresa Chabińska
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie poszukają informacji o tym, jak słuchacze i czytelnicy reagują na polskie teksty poetyckie. Zgromadzą interesującą ich poezję oraz dokonają podziału tematycznego oraz analizy poszczególnych utworów. Zredagują komentarz ujawniający odczucia słuchaczy
i czytelników. Uwzględniając wybrane utwory przygotują program artystyczny (recytatorski).

7

Temat projektu Jak zaprojektować ogród szkolny ?
Opiekun projektu mgr Urszula Chrabąszcz
Rodzaj projektu problemowo-zadaniowy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Praca uczniów będzie dotyczyła rozwiązywania następujących problemów: sposobu  zagospodarowania  terenu, wyboru  odpowiednich  roślin, szukania  sposobów  sfinansowania  inwestycji

8

Temat projektu Jak można świętować Dzień Frankofonii w szkole? Przygotowanie eventu dla społeczności szkolnej.
Opiekun projektu mgr Agnieszka Czechowska
Rodzaj projektu poznawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie wyszukają informacje na temat Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (siedziba, struktura, członkowie…). Przygotują w szkole event z okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii (np. wystawa prac, scenki, konkurs, quiz…). 

9

Temat projektu Wpływ detergentów na wzrost  i rozwój fasoli.
Opiekunowie projektu mgr Jolanta Czuchnowska
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Praca metodą eksperymentalną. Badany będzie wpływ rodzaju i stężenia detergentu na kiełkowanie i rozwój rośliny. Zaplanowanie i wykonanie eksperymentu. Prowadzenie dokumentacji przebiegu doświadczenia. Zebranie, opracowanie i analiza statystyczna wyników. Prezentacja uzyskanych wyników w formie ustnej (POWER POINT) lub posteru. 

10

Temat projektu Sukcesy Reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn na Mistrzostwach Świata  w latach 1972 i 2014.
Opiekun projektu mgr Luiza Dobrzańska
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie poszukują informacji sprzed 40 lat na temat zwycięstwa Reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn w Mistrzostwach Świata. Analizują jak na przestrzeni lat rozwinęła się ta dyscyplina sportowa oraz jak wyglądały Mistrzostwa Świata w 2014 roku.
Uczniowie zorganizują pokazowy mecz reprezentacji dziewcząt Gimnazjum 32 wcielając się
w sędziów.  Przygotują wystawę oraz prezentację multimedialna na temat zdobytych informacji.

11

Temat projektu Blaski i cienie wybranej epoki historycznej.
Opiekunowie projektu mgr Anna Filar
Rodzaj projektu zadaniowy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie będą dokładnie analizować wybraną przez siebie epokę,  poznawać jej oblicze
w różnych aspektach życia człowieka. Będą poszukiwać plusów i minusów tamtych czasów. 

12

Temat projektu Zorganizujmy ciekawe wydarzenie dla klasy, szkoły.
Opiekunowie projektu mgr Małgorzata Gadomska
Rodzaj projektu  zadaniowy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. W ramach projektu uczniowie zorganizują dla swojej klasy wycieczkę lub spotkanie okolicznościowe (np. wigilię klasową) albo imprezę dla całej społeczności szkolnej (np. Dzień Niecodzienny). Uczniowie będą musieli skupić się na elementach zawiązanych z organizacją danego wydarzenia i wykonać je.

13

Temat projektu Poznajemy kraje frankofońskie.
Opiekun projektu mgr Marta Gołąb
Rodzaj projektu poznawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie poznają kraje należące do krajów francusko – języcznych.  Dowiadują się jaką funkcję pełni organizacja Frankofobia. Wybierają kraj lub kraje frankofońskie, zbierają informacje na ten temat i przygotowują prezentację multimedialną w języku polskim i francuskim, które będą prezentować w czasie Święta Frankofonii w naszej szkole . 

14

Temat projektu Organizacja Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla Klas II i III Gimnazjum.
Opiekun projektu mgr Mariusz Górka
Rodzaj projektu zadaniowy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Zorganizowanie przez uczniów na terenie szkoły Halowego Turnieju Piłki Nożnej.    Opracowanie ogłoszeń, regulaminu turnieju, ustalenie terminarza rozgrywek. Prowadzenie statystyk, sędziowanie meczów. Podsumowanie sportowej rywalizacji i przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

15

Temat projektu Uśmiech wizytówką każdego człowieka. Jak prawidłowo dbać o zęby?
Opiekunowie projektu mgr Katarzyna Goryca
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. W jaki sposób należy prawidłowo dbać o zęby? Doświadczalne zbadanie wpływu różnych substancji na szkliwo zębów. Podniesienie poziomu wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej, poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego sposobu pielęgnowania zębów, dziąseł oraz utrzymania świeżego oddechu. Wzbudzenie wśród młodzieży odpowiedzialności za higienę jamy ustnej.

16

Temat projektu Jakie nastąpią zmiany, gdy systematycznie pobiegamy?
Opiekun projektu mgr Elżbieta Imiołek
Rodzaj projektu  badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie będą systematycznie biegali trzy razy w tygodniu przez dwa miesiące oraz będą badać zmiany zachodzące w organizmie na skutek podejmowanej aktywności fizycznej. 

17

Temat projektu Jakie surowce energetyczne występują w Polsce?
Opiekun projektu mgr Katarzyna Jakubska – Olchawa
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Znaczenie poszczególnych surowców energetycznych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny) dla polskiej gospodarki. Wielkość wydobycia poszczególnych surowców energetycznych oraz rozmieszczenie w Polsce. 

18

Temat projektu Segregacja śmieci w naszej szkole.
Opiekunowie projektu mgr Justyna Jamróz
Rodzaj projektu projekt społeczny, badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie przeprowadzą badania dotyczące świadomości rówieśników na temat potrzeby segregacji odpadów. Wykonają plakaty i ulotki propagujące segregację odpadów w naszej szkole.

19

Temat projektu Organizacja Turnieju tenisa stołowego.
Opiekunowie projektu mgr Robert Kalita
Rodzaj projektu zadaniowy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie przygotują organizacyjnie szkolny turniej tenisa i przeprowadzą go. Zapoznają się
z systemami rozgrywania tego typu zawodów, przeprowadzą akcję plakatową informującą
o turnieju oraz na bieżąco będą prowadzić tablicę z informacjami dotyczącymi rozgrywek (terminarz, wyniki). 

20

Temat projektu Szlakiem krakowskich Zakonów- co wiemy o regule zgromadzeń
i charyzmacie życia osób konsekrowanych?
Opiekun projektu mgr Edyta Kochan, ks. mgr Piotr Pietruszka
Rodzaj projektu zadaniowy – badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie sprawdzą jakie zakony znajdują się na terenie Miasta Krakowa. Poznają historię
i regułę wybranego przez siebie zakonu. Odwiedzą –jeśli to możliwe wybrany kompleks klasztorny. Jeżeli nie będzie takiej możliwości to wyszukają strony internetowe prowadzone przez dane zgromadzenie. Sprawdzą jaką działalność prowadzą dzisiaj osoby konsekrowane
(życie codzienne, rodzaje podejmowanych prac dawniej i obecnie) Stworzą informator, przewodnik po krakowskich Zakonach.

21

Temat projektu Miniatury zabytków Francji – współczesne interpretacje.
Opiekun projektu mgr Wioletta Kolbusz – Lasa
Rodzaj projektu zadaniowo – problemowy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie poznają zabytki Francji na podstawie materiału filmowego, wybierają jeden
z zabytków, gromadzą informacje na jego temat, a następnie wykonują model zabytku według własnego pomysłu za pomocą dowolnych materiałów plastycznych, technicznych itp. Zorganizowanie wystawy oraz wernisażu podczas zebrania z Rodzicami.Projekt realizowany w języku polskim i francuskim

 

22

Temat projektu Dlaczego nie piję napojów energetycznych?
Opiekun projektu mgr Mirosław Kopiński
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Poznanie składu chemicznego napojów energetycznych. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki jest wpływ spożywania napojów na zdrowie? Jakie jest działanie napojów krótkotrwałe na organizm oraz skutki odległe w czasie? Zdobywanie informacji z różnych źródeł ( prasa, Internet, telewizja, … ) na temat zdrowego odżywiania. Doskonalenie umiejętności pracy z programem Power Point. Przekazanie wiadomości na temat szkodliwości napojów energetycznych. 

23

Temat projektu Młody reporter – czym zajmują się dzisiaj absolwenci naszej szkoły?
Opiekun projektu mgr Piotr Kowalik
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie muszą samodzielnie dotrzeć do ciekawych osób wśród absolwentów naszej szkoły, wybrać właściwą formę wypowiedzi pisemnej (wywiad, reportaż, fotoreportaż, dziennik …), zgromadzić  i opracować materiały, zaplanować stronę graficzną, przygotować formę książkową
i elektroniczną zebranych materiałów, a także je zaprezentować. 

24

Temat projektu Spacer po literackim Krakowie. Jak zaplanować wycieczkę śladami pisarzy
i poetów związanych z naszym miastem?
Opiekun projektu mgr Jolanta Łukasiewicz
Rodzaj projektu badawczo – zadaniowy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie zdobędą informacje o  pisarzach i poetach związanych z Krakowem . Poznają  ich twórczość. Poszukają w przestrzeni miasta miejsc związanych z literaturą. Opracują program wycieczki po literackim Krakowie. Przygotują przewodnik „Spacer po literackim Krakowie”
w formie papierowej i elektronicznej.

25

Temat projektu Jakie święta i zwyczaje z krajów anglojęzycznych są znane i popularne
w Polsce?
Opiekun projektu mgr Beata Marszałek
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie będą: wyszukiwać informacje na temat świąt i zwyczajów z krajów anglojęzycznych
w Internecie, obserwować, jakie  święta i zwyczaje anglosaskie są obecne w Polsce (np. w szkole, w centrach handlowych, w mediach –telewizji, prasie i Internecie) i utrwalać w formie zdjęć, filmu lub komentarza, gromadzić opinie rówieśników, dorosłych, mediów na temat popularności i celowości naśladowania kultury anglosaskiej (wywiady, krótkie spoty).Projekt skierowany do uczniów z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie, opanowaniem umiejętności posługiwania się nowoczesną techniką multimedialną (tworzenie prezentacji, montaż filmu)

26

Temat projektu Patriotyzm i ludowość w utworach literackich i wokalnych
Opiekunowie projektu mgr Katarzyna Niedziewicz – Sarba
Rodzaj projektu zadaniowy, zajęcia sceniczne
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie poznają i uczą się utworów wskazanych w temacie projektu. 

 

27

Temat projektu Zjawiska fizyczne widziane okiem artysty.
Opiekun  projektu mgr Justyna Jamróz, mgr Elżbieta Olszewska,
Rodzaj projektu projekt interdyscyplinarny, badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie zapoznają się ze zjawiskami fizycznymi występującymi w przyrodzie tj. tęcza, mgła, szron itp. Głównym celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu sztuki . Uczniowie odszukają przykłady twórczości artystycznej obejmującej dzieła z zakresu malarstwa, architektury, rzeźby i literatury ukazujące zjawiska fizyczne. Przygotują krótkie inscenizacje, albumy oraz wystawę.

28

Temat projektu Błogosławieni miłosierni
Opiekun projektu mgr Wioletta Oświecińska – Szwej
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Pojecie miłosierny w Piśmie Świętym i we współczesnym świecie. Przykłady miłosierdzia.

29

Temat projektu Stres szkolny – jak sobie z nim radzić?
Opiekun projektu mgr Sylwia Patkaniowska
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Poznanie przyczyn i objawów stresu oraz metod radzenia sobie ze stresem. Przygotowanie
i przeprowadzenie ankiety na temat stresu wśród uczniów wybranych klas gimnazjum. Analiza wyników ankiety. Stworzenie prezentacji multimedialnej. Opracowanie broszurek dla uczniów na temat radzenia sobie ze stresem.

30

Temat projektu Fascynujący świat fraktali
Opiekun projektu mgr Jolanta Piekarska
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Zebranie informacji na temat fraktali i ich twórców, przygotowanie prezentacji.Opracowanie 1 – 2 fraktali (trójkąt Sierpińskiego, krzywa Kocha, lub dywan Sierpińskiego)

w programie GeoGebra do nauczania geometrii.

Wykonanie rysunku przedstawiającego dywan Sierpińskiego lub drzewo Pitagorasa na ścianie

w pawilonie C. Rysunek wykonany techniką malarską, będzie szkolną dekoracją matematyczną.

 

31

Temat projektu Liczymy i wykonujemy obliczenia – od kamienia łupanego do dziś
Opiekun projektu mgr Marzena Płachciok
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Zgromadzenie informacji na temat różnych systemów zapisywania liczb oraz działań wykonywanych na nich. Kolejnym krokiem będzie zestawienie zebranych informacji.
Uczniowie zaprezentują również metody wykonywania obliczeń w przedstawionych przez siebie systemach liczbowych. Po opracowaniu materiałów uczestnicy zaprezentują swoje efekty pracy w prezentacji multimedialnej. 

32

Temat projektu Kraków w pigułce – mały przewodnik po Krakowie.
Opiekun projektu mgr Agnieszka Pomianowska
Rodzaj projektu zadaniowy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie opracują krótki przewodnik turystyczny języku francuskim po ważniejszych zabytkach Krakowa. Projekt będzie realizowany w języku francuskim.

33

Temat projektu Matematyka w oczach Humanistów.
Opiekun projektu mgr Halina Pulchny
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Projekt skierowany do uczniów, których pasją jest literatura. Będziemy  badać jak matematyka
i matematycy są przedstawiani w dziełach literackich. Spróbujemy udowodnić, że matematyka jest częścią naszej kultury. 

34

Temat projektu Bezpieczeństwo w sieci.
Opiekun projektu mgr Aneta Rawińska –Wiśniowska
Rodzaj projektu Zadaniowy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Przedstawienie  najważniejszych zasad :bezpiecznego poruszania się po Internecie, korzystania
z komunikatorów, zasady etykiety oraz wsparcie instytucji pomocowych.

35

Temat projektu Czy zmienność pogody ma wpływ na nasze zdrowie?
Opiekun projektu mgr Kinga Rokicka
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Czy zmienność pogody w naszym klimacie ma wpływ na nasze samopoczucie i stan zdrowia. Na podstawie wybranej lektury uzupełniającej, uczniowie przeprowadzą wywiady, ankiety i sformułują wnioski.

36

Temat projektu Redagujemy przewodnik w języku angielskim po ZOO w Krakowie.
Opiekun projektu mgr Bożena Sroka
Rodzaj projektu zadaniowy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Wyszukiwanie dane o ciekawych zwierzętach w krakowskim  ZOO oraz o samym ZOO, analiza zdobytych informacji  oraz opracowanie ilustrowanego przewodnika dla obcokrajowca w języku angielskim.

37

Temat projektu Patriotyzm przewijający się w twórczości muzycznej Marka Grechuty.
Opiekun projektu mgr Maria Stachowska
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Przedstawienie sylwetki kompozytora oraz zapoznanie się z jego twórczością. Analiza wybranych pieśni pod względem wartości narodowych, patriotycznych. Interpretacje muzyki przez samego kompozytora. Poznanie miejsc w Krakowie związanych z jego osobą.

38

Temat projektu Bryły i bryłki wokół nas.
Opiekun projektu mgr Aleksandra Szafraniec
Rodzaj projektu problemowo-zadaniowy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie będą analizować zagadnienia matematyczne, zwłaszcza te, które są związane z geometrią przestrzenną. Będą konstruować siatki i budować modele na początku prostych,
a później bardziej skomplikowanych brył. Zastosowane zostaną również metody origami.

39

Temat projektu Kuchnia – jak media kreują rzeczywistość.
Opiekun projektu mgr Jolanta Ślęczka
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczeń za pośrednictwem mediów poznaje kuchnie różnych stron świata. Selekcjonuje najbardziej popularne medialnie. Poznaje receptury i potrafi sporządzić potrawy charakterystyczne dla tych kuchni. Jednocześnie poznaje kulturę, zwyczaje i tradycje innych państw. Poznaje sylwetki najbardziej popularnych kucharzy i ich wpływ na zmianę nawyków żywieniowych.

40

Temat projektu Nakładka informacyjna o szkole w języku angielskim na stronę internetową ZSOI 4.
Opiekun projektu mgr Katarzyna Ślęzak
Rodzaj projektu projekt działania lokalnego
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Celem projektu jest opracowanie profesjonalnej, atrakcyjnej w treści i formie nakładki w języku angielskim na szkolną stronę internetową, zawierającą informacje na temat szkoły, jej działalności i atutów i adresowanej do szkół, które mogą być kandydatami do współpracy międzynarodowej z ZSOI4.

41

Temat projektu Logiczny kwadrat twierdzeń, czyli o różnych sposobach dowodzenia
w matematyce.
Opiekun projektu dr Anna Widur
Rodzaj projektu badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie będą wykorzystywali różne typy rozumowań do dowodzenia prawdziwości twierdzeń, zwykle intuicyjnie uznawanych za prawdziwe. Ponadto poznają najsłynniejsze sofizmaty matematyczne i na gruncie logiki zbadają ich nierozstrzygalność.

42

Temat projektu Tlenek węgla (II) – Twój niewidzialny wróg.
Opiekun projektu mgr Danuta Żuchowska
Rodzaj projektu zadaniowo – badawczy
Opis problemu, który będą rozwiązywać uczniowie. Uczniowie poznają właściwości tlenku węgla(II), jego trujące działanie oraz metody rozpoznawania. Dowiedzą się jak powstaje i co robić aby uniknąć zatrucia czadem. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie broszury informacyjnej dla uczniów i rodziców na temat szkodliwości czadu.