Zebrania i konsultacje

w roku szkolnym 2014/2015

 

Zebrania

wtorki ( SP), środy (GIM)

godz.17:00

Konsultacje

wtorki ( SP, GIM)

w godz. 17:00 – 19:00

9, 10 września 2014 r.

4 listopada 2014 r.

7, 8 października 2014 r.

9 grudnia 2014 r.

20, 21 stycznia 2015 r.

17 marca 2015 r.

5, 6 maja 2015 r.

2 czerwca 2015 r.