Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

Nauczyciel Rodzaj zajęć Klasa Termin zajęć Sala

 

Balwierz  Renata INTERBLOK  innowacja przyrodnicza

 ZDW z fizyki

III E

Kl. III gimnazjalne

Wtorek  14:40- 16:15

Środa      8:00-8:45

13A

14A

 

Błoniarz  Halina Zajęcia artystyczne 2a Wtorek  12: 30- 13:30 25A

 

Brzezińska Dorota

 

SKS Kl. III gimnazjalne Środa 16:30-17:30

Czwartek 16:15 – 17:15

Sala Gim.
Chabińska Teresa

 

Innowacja z j.polskiego

„Dziedzictwo kulturalne Krakowa”

 

IIIC gimnazjalna Poniedziałek  8:00 – 8:45 24A
Chrabąszcz Urszula

 

Koło biologiczne IIIC i III D Poniedziałek  14:40- 15:30 15A
Cieplińska Alicja

 

Zajęcia  dydaktyczno – wyrównawcze/

Koło matematyczne

 

Koło matematyczne

 

 

 

 

Zajęcia  dydaktyczno – wyrównawcze

 

Zajęcia  dydaktyczno – wyrównawcze

 

 

Zajęcia  dydaktyczno – wyrównawcze

 

Kl. 6  SP

 

 

7a

 

 

 

8a

 

8b

 

 

Klasa III C  Gimnazjum

Wtorek 8.00- 8.45

na zmianę co 2 tygodnie
Wtorek 8:00- 8:45

co 2 tygodnie (pierwszy

 i trzeci tydzień)

 

Czwartek 8:00- 8:45

(pierwszy i trzeci tydzień)
Poniedziałek  8:00- 8:45

(pierwszy i czwarty tydzień)
Środa 8:00 – 8:45

 

22C

 

 

22C

 

 

 

22C

 

22C

 

22C

 

Dębowska Zielińska Mariola

 

Koło wolontariatu 5-8 SP 

 III gimnazjalne

 

Termin ruchomy-wyjścia  
Dobrzańska Luiza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innowacja „Wysportowany podróżnik”

 

 

Koło sportowe piłka nożna

 

 

 

 

Koło sportowe Zumba

2c SP

 

3 – 5 SP

5 – 6 SP

1-2 SP

 

1-2 SP

2-3 SP

4 SP

5-7 SP i III Gimnazjum

Czwartek  12:30-13:30

 

Poniedziałek 16:00- 17:00

Poniedziałek 17:00 – 18:00

Wtorek  12:30- 14:30

 

Wtorek  14:00- 15:00

Wtorek 15:15- 16:15

Wtorek   16:30 – 17:30

Wtorek 17:30 – 18:30

 

Aula

 

Sala gim.

 

 

Aula

 

Dulęba Klaudia Koło matematyczne
Zajęcia dydaktyczno-  wyrównawcze 
Kl. 5 SP

 

III A i III B (chłopcy)

Poniedziałek  8:00 – 8.45

 

Czwartek  14:40-15:25

25C

 

26 C

Gołąb Marta

 

Koło j. francuskiego  IIIF gimnazjalna Piątek     8:00- 8:45:30

 

20A
Góźdź Agnieszka Mały Wolontariat „Cecylkowa Gromada” 1-3 SP Termin ruchomy 14C

 

Jakubska – Olchawa Katarzyna Innowacja INTERBLOK    IIIE Wtorek 14:40 – 16:15

 

 

16A
Jarguz- Cholewa Marianna

 

Innowacja z historii

„Bliżej sztuki Krakowa”

5b SP Wyjścia – termin ruchomy  
Kalita Robert

 

SKS  4 i 5 SP wtorek  16:00- 17:00

Piątek 12:30- 13:30

Sala gimn.
Kąkol Marta

 

 

 

Innowacja „Bawimy się i tworzymy”

 

Zajęcia  rozwijające umiejętności matematyczno-polonistyczne

 1a SP

 

1a SP

Wtorek      8:00- 8:45

 

Środa      9:50- 10:35

16C

 

18C

 

Kochan Edyta Szkolny Klub Przyjaciół Żonkila

 

 Koło Biblijne

Kl. 6-8 SP i III gimnazjalne

 

Kl. 6-8 SP i III gimnazjalne

Środa     14:40- 15:25

 

Piątek  14:40- 15:25

22C

 

21C

Kopiński Mirosław Koło sportowe  piłka nożna Kl. 5-6 SP Wtorek –  15.30-16.30
Czwartek – 16.15-17.15
Sala gimn.
Kozdęba Michał

 

Koło matematyczne
 
IIID 

 

Środa     7:10 – 7:55

 

26C

 

Kozioł Renata

 

Innowacja sportowo – turystyczna

„Wysportowany podróżnik”

 

2c SP Termin ruchomy- wyjścia  
Łuczak Grażyna

 

Innowacja „Poznajemy Kraków”

 

Mały Wolontariat „Cecylkowa Gromada”

1b SP

 

1-3 SP

Środa 8:00- 8:45

 

Termin ruchomy

14C

 

14C

Majchrzak Broda Joanna Innowacja pedagogiczna z j.polskiego

„Bliżej sztuki Krakowa.
Historia miasta ukryta w literaturze, filmie, architekturze i malarstwie”

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego

 

5b SP

 

 

 

 

Kl. 5 SP

 

Kl. IIIA, IIIB i IIIC Gimnazjum

Piątek  8:00 – 8:45

 

 

 

Poniedziałek  8:00 – 8:45

 

 

Wtorek 8:00- 8:45

23A

 

 

 

27A

 

 

23A

   
Matejski Krzysztof Chór Kl. 4-8 SP i III gimnazjalne Wtorek  14:30 – 15:15 Aula

 

Niedziewicz- Sarba Katarzyna

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z j. polskiego

 

Zajęcia wokalne dla uzdolnionych

Kl. 6 SP

 

 

Wg potrzeb

Wtorek  14:30 – 15:25 21A
Nowak Małgorzata

 

„Bawię się i tworzę .  Świat dziecięcych zdolności” innowacja 1c Poniedziałek  8:00- 8:45 D2

 

 

Olszewska Elżbieta

 

Zajęcia teatralne

 

Zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu

j.polskiego

IIID i III F gimnazjalne

 

IIIF

IIID

IIIE

Czwartek   7:10- 7:55

 

Czwartek 8:00- 9:40

Piątek  7:10- 8:00

Piątek  8:00- 8:45

 

21A
Petroniuk Ewelina

 

Innowacja z języka angielskiego

Innowacja z j. angielskiego

„Ucz się działając”

2c

 

8a

Środa 13:45- 14:30

 

Wtorek  12:45- 13:30

11C

 

19A

 

Piekarska Jolanta Koło matematyczne Kl. 8 SP Środa 14:40 – 15:25 25C

 

Pietruszka Piotr

 

Szkolny Klub Przyjaciół Żonkila

 

 Koło Biblijne

 

Kl. 6-8 SP i III gimnazjalne

 

Kl. 6-8 SP i III gimnazjalne

Środa     14:40- 15:25

 

Piątek  14:40- 15:25

22C

 

21C

Rawińska – Wiśniowska Aneta

 

Zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu techniki Kl.IIIG gimnazjum

Kl. 4- 7  SP

Środa  15.35-16.20 28A

 

 

Rokicka Kinga  Koło geograficzne Kl. 5 – 8 SP i Gimnazjum Środa  15:35 – 16:20 20A
Rubiś Beata

 

Koło języka angielskiego 6-8 SP i III gimnazjalne Wtorek  14:30- 15:25 27A
Sajdak- Rudy Wioletta

 

Innowacja z historii

„Bliżej sztuki Krakowa”

 

5a SP

 

Wyjścia tematyczne – termin ruchomy

 

 
Sas- Dyrba Renata Koło wolontariatu 5-8  SP

 III gimnazjalne

Termin ruchomy-wyjścia

 

 
Ślęczka Jolanta

 

Koło historyczne III gimnazjalne Czwartek 13:45 – 14:30 23C
Tabor Katarzyna

 

Zajęcia rozwijające ciche czytanie ze zrozumieniem i logiczne myślenie

 

Innowacja „ Świat dziecięcych zdolności”

3a SP

 

 

3a SP

Wtorek 8:00- 8:45

 

 

Czwartek  12:45- 13:30

13C

 

 

13C

 

Wiercioch Wojciech

 

Innowacja z informatyki „Komputer przewodnikiem w poznaniu świata”

 

Szachy

 2 SP

 

 

Klasy SP i Gimnazjum

Wtorek 11:40- 12:25

 

 

Wtorek 12:45- 15:25

17C

 

 

12C

 

Włodarz Iwona

 

Poznajemy Kraków-innowacja 2a SP Czwartek 13:40- 14:30 25A
Wojcieszko Izabela

 

„Bawię się i tworzę .  Świat dziecięcych zdolności” innowacja 1d Poniedziałek  8:00- 8:45 D2
   
Ziobro Marta

 

Koło matematyczne – pt. 8.00 – 8.45 s.15c
Zajęcia doskonalące umiejętności czytania i pisania oraz obliczania 

Innowacja „ Świat dziecięcych zdolności – Mali odkrywcy

3b SP

 

3b SP

 

 

3b SP

Piątek  8:00- 8:45

 

Poniedziałek 8:00- 8:45

 

 

Wtorek  12:45 – 13:30

15C

 

15C

 

 

15C

 

Żuchowska Danuta

 

 INTERBLOK innowacja  IIIE Wtorek  14:40- 16:15

 

13A
Żyła Urszula

 

Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne 8a i 8b 

 

wtorek 8;00- 8:45 24A