Zaczarowane ogrody Krakowa

W maju klasa 1a udała się na poszukiwanie „zaczarowanych” ogrodów, parków i terenów
zielonych Krakowa.
Najpierw dzieci obejrzały ogrody wawelskie. Uczniowie poznali imię króla, który założył
ogrody na Wawelu, podziwiali piękne rośliny i usłyszeli wiele ciekawostek z życia króla
Zygmunta, jego żony Bony Sforzy i ich syna Zygmunta Augusta. Pierwszoklasiści podziwiali
piękne arrasy w Komnatach Królewskich na Wawelu oraz poszukiwali ukryte na nich rośliny
i zwierzęta.
Innym razem uczniowie spacerowali Plantami, oglądali ogród przy Muzeum
Archeologicznym, ogród Profesorski i ogrody kilku krakowskich kamienic.
W czasie wycieczki dzieci poszukiwały także miejsc związanych z artystą Stanisławem
Wyspiańskim. O tej postaci i o miejscach z nim związanych bardzo ciekawie opowiadała
uczniom pani przewodniczka Ewa Pastuszak. Pierwszaki poszukiwały wzorów kwiatowych
i zwierząt we wnętrzu krakowskiej bazyliki św. Franciszka z Asyżu. Uważnie oglądały
polichromie i witraże wykonane przez Stanisława Wyspiańskiego. Te ostatnie uczniowie
zobaczyli także w Pawilonie Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych.
W szkole dzieci wykonały lapbook „Detektywi krakowskich ogrodów”. Zawarły w nim
informacje zdobyte w czasie wycieczek. Uczniowie wykonali także witraże, których
inspiracją były wzory kwiatowe Stanisława Wyspiańskiego. Na koniec uczniowie otrzymali
kolejne sprawności.
Mali detektywi z klasy 1a zakończyli projekt Kocham Kraków- podróż przez historię
wehikułem czasu „Zaczarowane ogrody Krakowa”. W przyszłości mają zamiar nadal
odkrywać tajemnice naszego magicznego miasta.
Katarzyna Tabor

RELATED POST

Skip to content