XX lecie integracji

29 kwietnia 2015 r. w auli Szkoły odbyła się konferencja naukowa „Krok po kroku. Blaski i cienie integracji”.

Konferencja, objęta honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, stanowiła zwieńczenie obchodów XX-lecia integracji w naszej szkole. Partnerem konferencji było Miasto Kraków. Patronat medialny sprawował Hejnał Oświatowy.

Pani Dyrektor Maria Jolanta Kurcz, witając gości i uczestników konferencji, podkreślała znaczenie integracji w procesji wychowawczym i edukacyjnym. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz oświatowych, którzy na ręce Pani Dyrektor złożyli gratulacje z okazji znamienitego jubileuszu, Zarówno pani inspektor Mariola Jezuita z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, jak i pan Jacek Urban – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, podkreślali wkład włożony w propagowanie idei integracji.

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Ewa Dyduch – wicedyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Gościem specjalnym konferencji była prof. Alvyra Galkiene, propagatorka idei integracji w litewskich szkołach, która podzieliła się swoimi refleksjami na temat edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wszystkie wystąpienia, zarówno te przedstawiające teoretyczne podstawy integracji, jak i te prezentujące konkretne przykłady działań edukacyjnych (także zajęcia warsztatowe), wzbudziły spore zainteresowanie uczestników konferencji. Z pewnością przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu pracy nauczycielskiej i przybliżyły uczestnikom specyfikę pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówce integracyjnej.

Szczególny wymiar miało wystąpienie pani wicedyrektor Jolanty Czuchnowskiej i pani Jolanty Ślęczki, które przedstawiły losy integracji w szkole przy Żabiej. Niezwykle wzruszające było wystąpienie mamy absolwentki naszej szkoły – pani Jadwigi Kozendry, która podzieliła się wspomnieniami dotyczącymi edukacji swojej córki Asi – uczennicy klasy integracyjnej. Natomiast aplauz publiczności wzbudziły występy wokalne i teatralne uczniów szkoły podstawowej.

Na zakończenie konferencji Pani Dyrektor Maria Jolanta Kurcz podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie konferencji, szczególne podziękowania otrzymała pani Jolanta Ślęczka – przewodnicząca zespołu ds. organizacji obchodów XX-lecia integracji.

[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”konferencja XX lecie”]

RELATED POST

Skip to content