Wyniki polsko-ukraińskiego konkursu „Lwiątko”

Na terenie Polski konkurs został przeprowadzony po raz trzynasty. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagielońskiego. Organizatorzy konkursu ustanowili honorowe tytuły dla zwycięzców:
• hiperon – dla osób, które otrzymały co najmniej 125 punktów,
• kaon – dla osób, które otrzymały co najmniej 100 i mniej niż 125 punktów,
• taon- dla osób, które otrzymały co najmniej 75 i mniej niż 100 punktów.
Nazwy te zostały zapożyczone od nazw cząstek elementarnych. W bieżącym roku szkolnym do udziału w konkursie zgłosiło się 4 uczniów klas I i 3 uczniów klas II gimnazjum.  Dnia 27 marca 2017 roku rozwiązywali zestawy złożone z 30 zadań.  Karty odpowiedzi zostały wysłane do koordynatora wojewódzkiego po zakończeniu konkursu w dniu eliminacji. Wyniki zostały opublikowane w strefie dla zalogowanych na stronie internetowej konkursu www.lwiatko.org.
Średni wynik uzyskany przez uczniów kl. I to 38 pkt., a przez uczniów kl. II – 57,83 pkt. na 150 pkt. możliwych do uzyskania. Niestety żaden z uczestników nie otrzymał honorowego tytułu. Mam jednak nadzieję, że nadal będą rozwijać swoją pasję do fizyki i w przyszłym roku szkolnym, tradycyjnie w ostatni poniedziałek marca ponownie staną w konkursowe szranki.

Szkolny koordynator konkursu: p. dyr Justyna Jamróz

RELATED POST

Skip to content