Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna”(Szkoła Podstawowa)

W roku szkolnym 2012/2013 SP włączyła się w akcję „Akademia  Przyszłości” realizowaną przez Stowarzyszenie Wiosna. Celem akcji była pomoc w nauce wybranym dzieciom. Wolontariusze Stowarzyszenia udzielali systematycznych korepetycji 16 naszym uczniom.  Spotkania odbywały się jeden raz w tygodniu na terenie szkoły, trwały 1  – 2 godz. Były one okazją nie tylko do pogłębiania wiedzy i umiejętności, ale także do nawiązywania pozytywnych, ciepłych relacji uczniów i ich wolontariuszy.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem uczniowie brali także udział w wycieczkach i imprezach. W tym roku szkolnym były to: warsztaty integracyjne „Na dobry początek”; wieczór wróżb andrzejkowych; uroczysta inauguracja roku w auli AGH; Mikołajki; międzyszkolny mecz piłki nożnej w SP w Pychowicach;  Dzień Dziecka z eksperymentami w Akademii Górniczo – Hutniczej; udział w uroczystej Gali Sukcesów w Cinema City na zakończenie roku pracy AP. Wszystkie wyjścia były dla uczniów bezpłatne, sfinansowane ze środków Stowarzyszenia. Sprawozdanie z udziału SP  w projekcie „Szlachetna Paczka” Stowarzyszenia Wiosna: Po raz kolejny wzięliśmy udział w zorganizowaniu świątecznej pomocy dla potrzebujących rodzin Krakowa. Zorganizowaliśmy pomoc materialną dla 4 wybranych rodzin (paczki z artykułami spożywczymi, środkami czystości, ubraniami i pomocami szkolnymi). W przygotowanie paczek włączyły się klasy:

1a z p. Martą Kąkol

2a z p. Iwoną Włodarz i p. Haliną Błoniarz;

2b z p. Grażyną Łuczak i p. Ewą Cieślik;

3a z p. Haliną Dąbrowską i p. Katarzyną Tabor;

6a z P. Moniką Stawarz i p. Joanną Wadas.

Szczególne podziękowania składam na ręce Rodziców za wielką ofiarność i zaangażowanie w ten niezwykły i szlachetny projekt.