Tydzień Młodego Eksperymentatora

W dniach 12 – 15 maja 2015 r. w naszej szkole organizowany jest Tydzień Młodego Eksperymentatora.
12 maja odbędzie się konkurs dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych „Polscy naukowcy i ich osiągnięcia.
13 i 14 maja zapraszamy wszystkich uczniów na aulę szkolną. W czasie dwóch długich przerw 13 maja organizujemy pokazy doświadczeń z fizyki, chemii i techniki, a 14 maja wystawę prac z biologii i geografii.
13 maja organizowane są warsztaty przyrodnicze dla uczniów kl. 6 Szkoły Podstawowej nr 148.
15 maja odbędzie się konkurs „W krainie promieniotwórczości” dla uczniów kl. I – III gimnazjum.
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do aktywnego udziału w Tygodniu Młodego Eksperymentatora!
Zespół Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

RELATED POST

Skip to content