Realizacja projektu MEN „Szkoła przyjazna i bezpieczna…” w ZSOI nr 4

W tym roku szkolnym wygraliśmy konkurs MEN na realizację zadania „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi…” W ramach projektu przeprowadzono cykl zajęć wspierających bezpieczne i efektywne funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprzyjających budowaniu przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole, ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualizację procesu kształcenia. Proponowane formy zajęć adresowane były do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, do rodziców uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz do nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych i obejmowały: terapię EEG Biofeedback, Szkołę dla rodziców i wychowawców, rewalidację indywidualną zaj. korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapię, psychoedukację, terapię logopedyczną, arteterapię, szkolenia i superwizje dla nauczycieli. Uczniowie wzięli również udział w dwóch spektaklach profilaktycznych przygotowanych przez Krakowski Teatr Moralitet.

W zajęciach wzięło udział 168 uczniów, 40 rodziców i 24 nauczycieli.