14 MARCA 2015r. w godz. 9.00 – 13.00 odbył się dzień Otwarty Szkoły

Dzieci mogły uczestniczyć w wielu zabawach. Rodzice zapoznali się z ofertą szkoły, a także uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

W roku szkolnym 2015/16 planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych:

 – klasy integracyjnej,

– klasy ogólnodostępnej,

W klasach pierwszych realizowana będzie innowacja pedagogiczna „Świat dziecięcych zdolności.” Ponadto uczniowie klas pierwszych uczestniczyć będą w realizacji pakietu edukacyjnego „Moje zdrowie”, cyklicznych warsztatach integracyjnych „O zdrowiu słów kilka” oraz polsko–szwajcarskim projekcie edukacyjnym dotyczącym zdrowia.

 sp1

PLAN DNIA OTWARTEGO

w godz. od 9.00 do 13.00

Pawilon C – BANK INFORMACJI

– oferta edukacyjna szkoły, spotkania z nauczycielami, specjalistami, pedagogiem szkolnym

sp2

Pawilon C „Śpiewanie, pląsanie i zabawy na dywanie”

 

11C ANGIELSKI DLA DZIECI

– zabawy w języku angielskim

 

12c ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

– z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

15c „CZEKAMY NA WIOSNĘ”sp4

– zajęcia aktywności twórczej

 

16c GIMNASTYKA DLA SMYKA

– zabawy ruchowe dla dzieci

 

O godz. 10.00 i 12.00 zapraszamy do sali 13c

wszystkie dzieci DO TEATRZYKU na przedstawienie „Calineczka”

 sp5

PRZYJDŹ * ZOBACZ * ZOSTAŃ Z NAMI