Nasza szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, to również okazja nauki samorządności i demokracji. Spośród kandydatów zgłaszanych przez poszczególne klasy, corocznie w tajnych, demokratycznych wyborach wyłaniani są przedstawiciele społeczności uczniowskiej. Samorząd reprezentuje grono uczniów poza szkołą, dba o ich interesy na terenie szkoły oraz proponuje szereg działań na rzecz innych nie tylko w szkole, ale i na terenie miasta.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej są:

  w klasach 1-3: p. Grażyna Łuczak,

w klasach 4-6: p. Małgorzata Żurek .

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum są:

p. Luiza Dobrzańska i p. Beata Rubiś oraz panie Katarzyna Goryca, Wioletta Sajdak-Ruda i Magdalena Bryndal.

Rzecznikiem Praw Ucznia jest p. Piotr Kowalik.

Główne cele pracy samorządu to:

  • rozwijanie samorządności i aktywności uczniów,
  • organizacja czasu wolnego dzieci i uczniów,
  • obrona praw dziecka i ucznia,
  • włączenie się w ochronę środowiska,
  • integracja z niepełnosprawnymi dziećmi,
  • pomoc dzieciom biednym, chorym, mającym kłopoty w nauce.

Ponadto samorząd uczniowski prowadzi gazetkę szkolną dla uczniów gimnazjum pt. RECHOTKA.

Samorząd angażuje uczniów naszej szkoły do wspomagania fundacji wspierających dzieci i ludzi chorych: „Wyspy szczęśliwe”, „Fundacja Urszuli Jaworskiej”, „Wszystko dla Dzieci”, „Pola Nadziei”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Serce – Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom” i „Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii”.

 Do tradycji szkoły należą organizowane przez Samorząd Uczniowski zabawy andrzejkowe, karnawałowe oraz dyskoteki.