Rok szkolny 2016/2017

Dnia 29 września 2016 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego klas 1-3. Oto reprezentanci najmłodszych uczniów naszej Szkoły:

przewodniczący: Karol Opoczko – kl. 2a

z-ca przewodniczącego:   Blanka Hudy – kl. 3b

sekretarz: Lena Przybyś – kl. 3a

członkowie: Róża Buchwic – kl. 3b, Milena Foryś – kl. 3c i Olga Wawrzynem – kl. 2b.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej członkowie Rady SU wręczyli Dyrekcji, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły samodzielnie przygotowane upominki – „kwiatki” z życzeniami.