Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Rodzice !
Pragnę poinformować, że w rekrutacji na rok 2018/2019 zostały utworzone w naszej szkole trzy klasy pierwsze, dwie z innowacją „Świat dziecięcych zdolności” i jedna z innowacją „Przygoda z kulturą francuską”.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z terminarzem prowadzimy rekrutację uzupełniającą do klasy integracyjnej ( do części ogólnodostępnej).

Klasa integracyjna oferuje naukę w nielicznej klasie, opiekę nad wszystkimi uczniami sprawuje w niej dwóch nauczycieli, wychowawca i pedagog specjalny. Klasa integracyjna jest wyjątkowa pod wieloma względami. Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność grupy uczniów pozwalają na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Klasa realizuje innowację pedagogiczną „Książka – mój szkolny przyjaciel”. Dodatkowo proponujemy wszechstronne rozwijanie aktywności fizycznej oraz zajęcia w małej grupie z gimnastyki korekcyjnej. Proszę Rodziców o składanie wniosków w formie pisemnej w dniach 17.05.- 24.05.2018 r. w godzinach pracy sekretariatu.

Zainteresowanych Rodziców proszę również o kontakt telefoniczny lub osobisty z Dyrektorem Szkoły.

Zapraszam na zebranie z Rodzicami uczniów przyjętych do klasy pierwszej w środę 6.06.2018 r. o godzinie 17.00 w auli szkolnej.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Piekarska

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek, środa, piątek 7.00 – 15.00
Wtorek, czwartek 7.00 – 16.00
Tel. 12 658-84-22

RELATED POST

Skip to content