Terminarz rekrutacji:

  • 9 – 31 marca 2015 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie w szkołach podstawowych
  • 20 kwietnia 2015 r. godz. 12.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwsza.
  • 21 – 24 kwietnia 2015 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko.
  • 27 kwietnia 2015 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły)
  • po 27 kwietnia 2015 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie dyrektor szkoły