INFORMACJA DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 148

W pierwszej kolejności Rodzice składają Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do samorządowej szkoły podstawowej.

Pozostałe dokumenty można dostarczyć do sekretariatu szkoły w późniejszym terminie.

(druki do pobrania ze strony internetowej www.zsoi4.pl lub w sekretariacie szkoły)

Zapraszamy na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się w dniach 15 i 29 marca 2014r. w godzinach od 9.00 do 12.00, podczas których będzie można dopełnić formalności związanych z zapisem dziecka do szkoły.

Wszystkie informacje oraz pliki do pobrania przez Rodziców, niezbędne do rekrutacji, znajdują się na stronie internetowej szkoły www.zsoi4.pl w zakładce REKRUTACJA SP148.