Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32

Treść dokumentu


Uchwała nr XXXIV/562/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów.


ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim

Treść zarządzenia

Załącznik


 

Zasady naboru do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych, terapeutycznych na rok szkolny 2016/2017.

 

Informacje dotyczące uczniów zwolnionych ze sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej lub jego części.

 

Wykaz gimnazjów wraz z obwodami na rok szkolny 2016/2017