Rekrutacja do gimnazjum nr 32

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 W dniach:

24, 27 i 28 czerwca br. w godzinach od 7.00 do 15.00
należy uzupełnić zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do gimnazjum, tj:

Rodzice kandydata, którzy złożyli zgłoszenie w gimnazjum obwodowym (tj. wybrali na pierwszym miejscu na podaniu gimnazjum obwodowe i wybrali tylko grupę rekrutacyjną obwodową) składają w ww. terminie do gimnazjum obwodowego oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

Rodzice kandydata, którzy złożyli wniosek w gimnazjum pierwszego wyboru (tj. na pierwszym miejscu podania nie wybrali szkoły obwodowej) składają w ww. terminie do gimnazjum pierwszego wyboru kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kserokopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, które powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

W dniach:

1 lipca br. w godzinach od 15.00 do 17.00

4, 5 i 6 lipca br. w godzinach od 7.00 do 17.00

7 lipca br. w godzinach od 7.00 do 15.00

kandydaci, którzy zakwalifikują się do Gimnazjum nr 32, potwierdzają wolę uczęszczania poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

RELATED POST

Skip to content