Promocja zdrowia

szkola_promujaca_zdrowie trzymaj_forme zyj_smacznie_i_zdrowo 

szkola_promujaca_zdrowie

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych, a ponadto:

– pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie (standard 1), – zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań (standard 2), – prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności (standard 3), – tworzy klimat społeczny sprzyjający satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników; zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników; uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej(standard 4), – tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników (standard 5). *Materiały pochodzą ze strony internetowej http://www.ore.edu.pl

W 2008 r. nasza szkoła uzyskała Polski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Koordynatorem Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia jest pani Marta Kąkol.

W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadziliśmy autoewaluację (wyniki autoewaluacji do pobrania) w obszarze pięciu standardów, która jest warunkiem koniecznym w przypadku ubiegania się o ponowne nadanie Krajowego Certyfikatu (załączniki do wniosku).

Publiczna prezentacja jej wyników nastąpiła 29 maja 2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie w obecności Krajowego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie pani Katarzyny Stępniak podczas I Konferencji Krakowskich Szkół Promujących Zdrowie. W ramach „dobrej praktyki” zaprezentowaliśmy również zgromadzonym przedstawicielom krakowskich szkół działania podejmowane na rzecz promowania zdrowego stylu życia. Naszą szkołę reprezentowała pani Dyrektor Maria Jolanta Kurcz oraz szkolny koordynator pani Marta Kąkol.

Najważniejsze działania Zespołu Promocji Zdrowia klas 4-6

– Prowadzenie akcji „Szklanka mleka”; udział ok.220 uczniów

– Całoroczna działalność proekologiczna: zbiórka baterii (ponad 400 kg), nakrętek

– Zdrowe i kolorowe drugie śniadanie na Żabiej

– organizacja wspólnego spożywania posiłku podczas wybranych przerw

– Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna”

– przygotowanie „Szlachetnej Paczki”, współpraca z SzZPZ klas 1-3;

– Udział w programach edukacyjnych „Znajdź właściwe rozwiązanie” „Trzymaj formę”

– Organizacja warsztatów „ O zdrowiu słów kilka” pod hasłem: „Zdrowo jem, więcej wiem”

– Realizacja zadań wynikających z otrzymanego certyfikatu, Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.”

– Promowanie aktywnego wypoczynku: wycieczki klasowe, wyjścia tematyczne z wychowawcami, udział w lekcjach muzealnych i zajęciach warsztatowych – „To twoja decyzja”

– współpraca z rodzicami w celu wyeliminowania nawyku kupowania niezdrowej żywności, na rzecz drugiego śniadania przygotowanego w domu;

– Współpraca ze szkolną służbą zdrowia: fluoryzacja, pogadanki, badania bilansowe;

– Realizacja zagadnień programowych dotyczących:

– zdrowego odżywiania, higieny osobistej, budowy ciała, wpływu ruchu na zdrowie człowieka, bezpieczeństwa w domu, w szkole i podczas wypoczynku;(sesje plakatowe)

– Spotkania wigilijne z dziećmi i ich rodzicami w klasach;

– Organizacja „Dni niecodziennych” i „Dni kolorowych”- przygotowanie stoisk promujących i dekoracji

– Organizacja z Zespołem klas 1-3 pikniku „Rodzinnie na Żabiej”

– Udział uczniów w Ogólnopolskim Programie Edukacyjno-Badawczym „ABC Zdrowego Żywienia – ABC Żywienia Dzieci” ( trzydniowe zajęcia warsztatowe, udział ok 90 % dzieci z kl. 4-6)

– Udział chętnych uczniów kl.5 i 6 w Ogólnopolskim Konkursie Focus  „O zdrowiu”(4 laureatów).

 

Koordynator: p. Monika Stawarz

 

Zdrowe śniadania na Żabiej

Pamiętamy o zdrowym odżywianiu. Przygotowaliśmy wiosenne kanapki.

Uczniowie klasy 1a

 

[Not a valid template]