Projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Gimnazjum nr 32 otrzymało certyfikat Szkół Przyjaznych Żywieniu i Aktywności Fizycznej, za sprawne prowadzenie i rozwijanie działań promujących idee zdrowego stylu życia w roku szkolnym 2013/2014 (w ramach projektu „Zachowaj równowagę”).
Należy zaznaczyć, że Certyfikat otrzymały jedynie 2 Gimnazja z Krakowa!
Jesteśmy pewni, że promowanie aktywności i zdrowego stylu życia wśród uczniów i ich rodziców będzie kontynuowane.


 

Problem nadwagi i otyłości
Polska pod względem nasilenia otyłości u dzieci i młodzieży znalazła się w przełomowym momencie, istnieje bowiem szansa na zatrzymanie tej światowej epidemii i uniknięcia drogi jaką przeszły inne kraje, w których jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia odsetek dzieci otyłych dochodzi do 20 %. W Polsce tempo narastania odsetka otyłych, ma istotny statystycznie trend wzrastający. Dodatkowo, liczby dzieci wykazujących stan przedotyłościowy, czyli nadwagę już dorównują innym krajom.

Cel programu:

 • wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych
 • zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

E. Chabros
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na ich prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, stan zdrowia i jakość życia.
Aktywność fizyczna może sprzyjać uzyskiwaniu przez dzieci dobrych wyników w nauce – mózg dotleniony podczas wysiłku fizycznego lepiej pracuje, co przyczynia się do lepszej koncentracji i sukcesów w nauce. Zależność tę potwierdzają najnowsze wyniki analiz holenderskich badaczy opublikowane w „Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine”. Zdaniem autorów aktywność fizyczna korzystnie wpływa na procesy poznawcze zwiększając dopływ krwi i tlenu do mózgu, podnosząc poziom noradrenaliny oraz endorfin, co wpływa na zwiększenie poziomu czynników wzrostu, które pobudzają tworzenie nowych komórek nerwowych i połączeń między nimi. Większa aktywność fizyczna łagodzi także stres i poprawia nastrój.
Tymczasem u dużego odsetka dzieci i młodzieży (od 50% do 70%) aktywność ruchowa jest niezadowalająca, ograniczona najczęściej tylko do obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole. W wielu badaniach oceniających aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, stwierdza się, ze coraz bardziej konkurencyjne w stosunku do aktywności fizycznej i atrakcyjniejsze są zajęcia sedentarne (oglądanie telewizji, video i korzystanie z komputera). Długotrwałe oglądanie telewizji i korzystanie z komputera niekorzystnie wpływa na organizm dziecka. Wywołuje zawroty głowy, spowodowane przeciążeniem oczu, bóle głowy, powstające wskutek promieniowania elektromagnetycznego, dolegliwości kręgosłupa i pleców. Ograniczenia i brak czasu na aktywność ruchową sprzyjają powstawaniu wad postawy i innych nieprawidłowości wzrostowych (zapadnięta klatka piersiowa, zaokrąglone plecy, garbienie się, zwiotczałe mięśnie i zmniejszona wydolność wysiłkowa). Za godziny bezruchu dziecko płaci także zmęczeniem i niechęcią do podejmowania zadań, wymagających dużego wysiłku umysłowego.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM (Instytutu Żywności i Żywienia 2009)

 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie.
 2. Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.
 3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w podstawie piramidy.
 4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje mleka lub produktów mlecznych takich jak jogurty, kefiry, maślanka, sery.
 5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględniaj też nasiona roślin strączkowych.
 6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.
 7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych.
 8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.
 9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę.
 10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody.

*Materiały pochodzą ze strony internetowej projektu KIK 34 (Program KIK 34 polsko-szwajcarski): zachowajrownowage.pl

PRELEKCJA DIETETYKA NA TEMAT ZDROWEGO ŻYWIENIA
Dnia 8 kwietnia 2014r w naszej szkole odbyło się spotkanie pani dietetyk Katarzyny Ciszek z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych. Podczas wykładu zostały poruszone przede wszystkim aspekty związane z problemami żywieniowymi prowadzącymi do nadwagi i otyłości. Pani Dietetyk pokreśliła rolę przygotowanego w prawidłowy sposób drugiego śniadania zjadanego w szkole oraz przypomniała zasady zdrowego odżywiania. Motywowała do regularnej kontroli masy ciała i wykorzystywania wskaźników mogących być sygnałem o nieprawidłowościach. Rodzice uczestniczący w prelekcji otrzymali broszurki pochodzące z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy pt. „ Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Invalid Displayed Gallery