Projekt „Mój pomysł na zdrowe odżywianie”

Projekt edukacyjny z biologii „Mój pomysł na zdrowe odżywianie” był realizowany
w klasach II gimnazjum. Do projektu zgłosiło się ośmiu uczniów z różnych klas:
Wiktoria Oczkowska – klasa IIc
Natalia Para, Michał Wełna – klasa IIe
Julia Darłak – klasa IIf  
Dawid Postolski, Damian Żyła, Michał Trela, Bartosz Wójcik – klasa IIg.

Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy w celu wykonania poszczególnych zadań.
Zadanie 1.
Przygotowanie w formie prezentacji multimedialnej tygodniowego jadłospisu dla ucznia
klasy IV szkoły podstawowej.
Zadanie 2.
Przedstawienie w formie plakatów kaloryczności restauracji McDonald’s i propozycja zdrowej restauracji „Pod grzybkiem”.
Zadanie 3.
Przygotowanie w formie książki młodzieżowego poradnika zdrowego odżywiania
oraz propozycja talerza zdrowego odżywiania.
Zadanie 4.
Wykonanie w formie makiet przestrzennych piramidy pokarmowej i piramidy chaosu.

Uczniowie poprzez różne metody i formy pracy doskonalili umiejętności pracy
w grupie, układali jadłospis przeznaczony dla ucznia IV klasy szkoły podstawowej,  
utrwalali pojęcia związane z prawidłowym odżywianiem, doskonalili umiejętności
praktyczne (np.: konstrukcja piramidy pokarmowej, talerza zdrowego odżywiania, przygotowanie plakatów przedstawiających kaloryczność McDonald’a i zdrową restaurację oraz młodzieżowego poradnika zdrowego odżywiania). Ponadto rozwijali umiejętności logicznego myślenia układając pytania do quizu o zdrowym odżywianiu i utrwalali poznane wiadomości.
Na bieżąco konsultowali z nauczycielem opiekunem sposób i poprawność wykonania poszczególnych zadań. W drugim semestrze odbywały się cotygodniowe konsultacje
z uczniami przydzielonymi do danego zadania. Podczas prezentacji zadań niezbędna
była współpraca wszystkich uczniów, którzy wymieniali między sobą spostrzeżenia
i uwagi oraz przedstawiali własne pomysły na realizację zadań i prezentację projektu.

[Not a valid template]

RELATED POST

Skip to content