W naszej szkole, w roku szkolnym 2015/2016 realizowany jest międzynarodowy projekt IRRESISTIBLE. Projekt jest realizowany w ramach współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem projektu IRRESISTIBLE jest wspieranie zaangażowania uczniów w proces odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (ang. Responsible Research and Innovation – RRI) oraz zwiększenie świadomości na temat RRI poprzez podniesienie ich wiedzy o badaniach naukowych. Zajmować się będziemy najnowszymi osiągnięciami naukowymi w temacie: „Zastosowanie nanonauk i nanotechnologii”.             W projekt zaangażowani są uczniowie klasy III E, będą pracować w zespołach kilkuosobowych. Efektem tej pracy będzie stworzenie eksponatów interaktywnych oraz wspólne przygotowanie wystawy złożonej z tych eksponatów. Będą również wycieczki, spotkania z naukowcami, zwiedzanie laboratoriów itp. Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Danuta Żuchowska.   Ważne wydarzenia:  

  1. Wizyta w centrum badawczym

Korzystając z Dnia Otwartego w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w dniu 6.11.2015 r. uczestniczyliśmy w ciekawym wykładzie „Biomimetyka – przyroda inspiruje naukowców” wygłoszonym przez Panią dr Ewelinę Jarek (http://www.ik-pan.krakow.pl/fileadmin/user_upload/Dni_otwarte/biomimetyka.pdf). W tym dniu otwarte były również wszystkie laboratoria, zwiedzaliśmy je realizując różne ścieżki dydaktyczne, podczas których mogliśmy zobaczyć pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych.

 

  1. Wizyta w muzeum nauki

W dniu 17.11.2015 r. zwiedzaliśmy wystawę interaktywną w muzeum UJ Collegium Maius „Wszystko… jest liczbą”. Celem wystawy jest popularyzowanie matematyki, ukazanie, że matematyka towarzyszy nam we wszystkich aspektach naszego życia. Mieliśmy możliwość poprzez eksperyment zrozumieć twierdzenia Pitagorasa, wyjaśnić co to jest trójkąt Pascala i trójkąt Sierpińskiego, czym są fraktale a czym grafy. Jednak najbardziej zaangażowało nas ułożenie sześcianu z różnokształtnych klocków, w którym są tylko dwa rozwiązania, nam się udało znaleźć jedno. Nasza wizyta w muzeum miała nas zapoznać z eksponatami interaktywnymi, które będziemy budować w naszym projekcie, więc były również warsztaty, poprowadzone przez Pana dr Macieja Kluzę.  

3. Spotkanie z naukowcem

W dniu 9.02.2016 r. gościliśmy w naszej szkole Pana Dr Roberta Piotra Sochę, pracownika naukowego Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pan Doktor opowiadał o swojej pracy, przybliżył nam tematykę i metodykę badań naukowych, najnowszych odkryć i innowacji oraz poświęcił czas na dyskusję z uczniami na temat idei RRI (odpowiedzialnych badań naukowych).

Uczniów interesowało: Czy każdy może być naukowcem? W jaki sposób wybiera się tematy do badań? Jak są finansowane badania? Czy naukowcy, planując i wykonując swoje badania, powinni się kierować zasadami moralnymi (pojęciem dobra i zła)? Czy wynalazek spowoduje jakieś szkody?

Okazało się również, że nasz gość jest miłośnikiem roślin i po pracy zajmuje się tworzeniem nowych odmian tulipanów.

Jesteśmy przekonani, że takie właśnie spotkania, młodzieży i naukowców przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy o najnowszych osiągnięciach oraz edukacji przyrodniczej społeczeństwa.

 

4. Wystawa eksponatów interaktywnych w naszej szkole

Podsumowaniem naszego projektu IRRESISTIBLE będzie wystawa eksponatów interaktywnych Zastosowanie nanonauk i nanotechnologii” zaprojektowanych i przygotowanych przez uczniów III E.

Pracując w grupach tworzymy:

  1. Nanodetektyw doskonały – Gra interaktywna

  2. Nanotablica – tablica z wielkościami w notacji wykładniczej w nanometrach

  3. Rozmiar na znaczenie – plakat interaktywny

  4. Nanolabirynt – gra dydaktyczna

  5. Przeciwdeszczowe technologie – plakat oraz doświadczenia

  6. Naukowiec – kto to? – plakat interaktywny.

Jeden z naszych eksponatów pojedzie na wystawę do muzeum UJ Collegium Maius, a najciekawszy według publiczności i komisji konkursowej otrzyma nagrodę niespodziankę.

Zapraszamy na wystawę,

uroczyste otwarcie 10 maja 2016 r (wtorek) o godz. 14.00

na auli szkolnej

Uczniowie III E wraz z opiekunem projektu


Wystawa Interaktywna „Nanoświat na Żabiej”

Uroczyste otwarcie wystawy interaktywnej „Nanoświat na Żabiej” przygotowanej w ramach projektu IRRESISTIBLE przy współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów w Krakowie, odbyło się dnia 10 maja 2016 r. o godzinie 14.00 w auli szkolnej.

Na uroczystości gościliśmy Panią dr Małgorzatę Krzeczkowską przedstawiciela Wydziału Chemii UJ, Panią Annę Kandię oraz Panią Zofię Szydłak.

Eksponaty przygotowane przez uczniów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, zwiedzający chętnie anglizowali się w gry, ucząc się poprzez zabawę. Publiczność najwyżej oceniła „Nanodektywa doskonałego”, który również zdobył laur komisji konkursowej.

Praca „Nanodetektyw doskonały”gra interaktywna obecnie prezentowana jest w Muzeum UJ Collegium Maius na wystawie „Witamy w nanoświecie”, która jest czynna we wszystkie dni tygodnia oprócz środy w godzinach 10-16 (wtorki i czwartki do 18).

UWAGA. W dniach 19-21czerwca wystawa nie będzie dostępna dla publiczności.

Wystawa udostępniana jest bezpłatnie i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

ZAPRASZAMY

Uczniowie III E Gimnazjum nr 32

wraz z opiekunem projektu Danutą Żuchowską