Projekt  „Indywidualizacja procesu nauczania …”Od października 2012r. do czerwca 2013r. realizowany był projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 szkół podstawowych…” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt adresowany był do uczniów i uczennic klas 1 – 3. Głównym celem projektu było rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Wśród szerokiej oferty zajęć dodatkowych znalazły się: zajęcia rozwijające kreatywność, gimnastyka korekcyjna,  kółko przyrodnicze, zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki, muzykoterapia, socjoterapia i psychoedukacja. We wszystkich rodzajach zajęć wzięło udział ponad 90% uczniów edukacji wczesnoszkolnej.  Ze środków projektowych zakupione zostały meble do jednej z sal oraz liczne pomoce dydaktyczne.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców.

Opracowała Halina Błoniarz

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3″Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia rozwijające zainteresowania i kreatywność uczniów szczególnie uzdolnionych

Zajęcia terapeutyczne- muzykoterapia

Grażyna ŁuczakKatarzyna Tabor

Marta Ziobro

Iwona Włodarz

Alicja Najda

Halina Błoniarz

Marta Kąkol

Teodor Wójcik

Mariola Taboł

Halina Dąbrowska