W programie Dnia Otwartego :

  • spotkania z wychowawcami nowych klas pierwszych,
  • prezentacja klas realizujących innowacje pedagogiczne,
  • zwiedzanie pracowni przedmiotowych,
  • występy uczniów (koło teatralne i zespół zumby),
  • prezentacja szkolnych kół zainteresowań (zespół redakcyjny szkolnej gazetki i grupy wolontaryjnej),
  • pokazy prac uczniowskich (dzieła plastyczne i projekty multimedialne),
  • zajęcia sportowe.

 

Proponujemy zwiedzanie szkoły indywidualnie lub w małych grupach pod opieką nauczycieli i uczniów.

Oferujemy pomoc w rekrutacji elektronicznej.

Zapraszamy także na słodką niespodziankę w szkolnej kawiarence  😉