Szkolny zestaw podręczników
dla klas pierwszych Gimnazjum nr 32
na rok szkolny 2014/2015

Klasa Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor Wydawnictwo Numer

dopuszczenia

I Gim. język polski 1. Świat w słowach i obrazach.

Witold Bobiński

2. Gramatyka i stylistyka.

Zofia Czarniecka – Rodzik

WSiP

WSiP

26/I/2009

164/1/2009

I Gim. historia Śladami przeszłości.

pod redakcją Stanisława Roszaka

Nowa Era 60/1/2009
I Gim. język angielski Gold Experience A2 (B1) (B2)

C. Barraclough, K. Alevizos, S. Gaynor

Next move 1/2/3

C. Barraclough, K. Stannet, B. Chałkowski / J. Wildman, C. Barraclough, T. Siuta / F. Beddal, J. Wildman, T. Siuta, P. Wood

W zależności od zakwalifikowania ucznia do grupy językowej – test diagnostyczny zostanie przeprowadzony we wrześniu.

Pearson 685/1/2014

685/2/2014

685/4/2014

624/1/2012

624/2/2012

624/3/2013

I Gim. język francuski AMIS ET COMPAGNIE 1. Podręcznik i ćwiczenia.

Samson Colette

CLE INTERNATIONAL 111/1/2009
I Gim. matematyka Klasy: IA, IC, IE, IF

Matematyka 1

pod redakcją M.Dobrowolskiej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 168/1/2009
Klasa ID

Matematyka 2001. Podręcznik do gimnazjum

WSiP 39/1/2009
I Gim. fizyka 1.Świat fizyki 1

pod redakcją Barbary Sagnowskiej

2.Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum

M.Braun, G.Francuz-Ornat, J.Kulawik i in.

ZamKor

Nowa Era

11/1/2009
I Gim. chemia Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii cz.1

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era 49/1/2009
I Gim. geografia Geografia bez tajemnic. Ziemia. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Edward Dudek

Gimnazjalny atlas geograficzny.

Wiking

Wiking lub Nowa Era

120/1/2009
I Gim. biologia Puls życia 1.

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Puls życia 2.

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas

Uwaga! Zeszyty ćwiczeń w zależności od zakwalifikowania ucznia do klasy. Nauczyciel poda informację we wrześniu.

Nowa Era 58/1/2009

58/2/2009

I Gim. informatyka Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Edycja Windows XP Office 2003

Jolanta Pańczyk

Helion 566/2012
I Gim. zajęcia techniczne Zajęcia techniczne

Urszula Białka

Operon 199/2009
I Gim. plastyka W tym cała sztuka

Jolanta Gumała

MAC Edukacja 167/2009
I Gim. zajęcia artystyczne muzyczne Gra muzyka. Podręcznik.

Jan Oleszkowicz

Nowa Era 205/2009
plastyczne Zeszyt ćwiczeń Malarstwo

Małgorzata Czuj

MAC EDUKACJA
teatralne ————— ——————- ————–
Uwaga! We wrześniu w zależności od wyboru rodzaju zajęć artystycznych i przydzielenia do grupy.
I Gim. religia Spotkanie ze słowem

red.T.Panuś, R.Chrzanowska

Św.Stanisława KR-31-01/10-KR-1/12

.