Poczty sztandarowe na kolejnej uroczystości

26 maja 2015r. wszystkie poczty sztandarowe naszej szkoły wzięły udział w konferencji połączonej z przemarszem na Wawel „Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80. rocznicę śmierci.” Uroczystość została zorganizowana przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Wybrane poczty sztandarowe krakowskich szkół (w tym oczywiście nasze) otrzymały specjalne dyplomy za udział w wielu uroczystościach patriotycznych na terenie Krakowa w roku szkolnym 2014/2015. 

RELATED POST

Skip to content