Opieka dla uczniów w okresie międzyświątecznym

Kraków, dnia 4 grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo Rodzice,
uczniów ZSOI nr 4 w Krakowie.

Zbliża się okres przerwy świątecznej, która trwać będzie w dniach: 23; 24; 28; 29; 30 i 31 grudnia br.

Jest to czas wyczekiwanego i radosnego świętowania oraz wypoczynku dla uczniów.

W tych dniach zapewniamy opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice pracują zawodowo i wypełnią deklarację umieszczoną na naszej stronie internetowej w zakładce aktualności lub wpiszą informację w dzienniczku dziecka. W deklaracji lub informacji winny być zapisane dni pobytu ucznia w świetlicy. Uczniowie, którzy w tych dniach będą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych w godzinach określonych w deklaracji, winni przyjść do świetlicy najpóźniej do godziny 8.00 .

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę Państwa o przekazanie wypełnionej deklaracji lub wpisanej w dzienniczek ucznia informacji, do wychowawcy klasy, w terminie do 14 grudnia br.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZSOI nr 4 w Krakowie
Maria Jolanta Kurcz

Druk deklaracji (do pobrania w formacie *.pdf)

RELATED POST

Skip to content