INTERBLOK

INTERBLOK czyli INTERdyscyplinarny program nauczania BLOKowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ma na celu zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. Zajęcia blokowe prowadzone będą w formie zajęć badawczych, przez nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii w pracowniach szkolnych oraz nauczycieli akademickich w salach laboratoryjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w szczególności na Wydziale Farmacji CM UJ, Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie.
Uczniowie w trakcie realizacji zajęć uczestniczyć będą w wyjściach tematycznych na pokazy doświadczeń i wykłady.