Najważniejsze działania Zespołu Promocji Zdrowia klas 4 -6:

W roku szkolnym  odbyło się 6 spotkań członków Zespołu Promocji Zdrowia kl.4-6.

Celem ich  było planowanie i podejmowanie działań w celu realizacji zadań wynikających z planu pracy SZPZ, zgodnie z założeniami Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki, udział w zajęciach i zawodach sportowych, realizacja pakietu  edukacyjnego „Trzymaj formę”, warsztaty i konkursy, akcje charytatywne, pedagogizacja rodziców

Działania podejmowane przez Zespół

–  współpraca z Zespołem Promocji Zdrowia kl. 1-3

– prowadzenie warsztatów integracyjnych promujących zdrowy styl życia

„O zdrowiu słów kilka” „Znajdź właściwe rozwiązanie”; „ Bezpieczny Internet”

– udział w Spartakiadzie Dzielnicy XII

– prowadzenie akcji „Szczęśliwy numerek”

– współpraca ze Szkolnym Kołem PCK

– współpraca ze Stowarzyszeniem Wiosna- „Szlachetna  Paczka” (wybrane klasy)

– realizacja pakietu „Trzymaj formę”

– zbiórka baterii „Reba”

– akcja „Szklanka mleka”

-konkurs wiedzy dla kl.4-6 „Jestem częścią przyrody”

– promowanie aktywnego wypoczynku-zielone szkoły, wycieczki turystyczno-krajoznawcze

– prowadzenie z zespołem PZ kl.1-3 tablicy informacyjnej(gazetka ścienna)

Najważniejsze dokonania

organizacja warsztatów :

„O zdrowiu słów kilka” dla kl.4-6

„ Znajdź właściwe rozwiązanie” dla klas 5 i 6

„ Bezpieczny Internet” dla kl.4-6

-włączenie się w obchody Dni Niecodziennych (pedagodzy specjalni i klasy 4-6); przygotowanie plakatów, stoisk promocyjnych

-organizacja Pikniku Rodzinnego -14 czerwca 2013r.

-prowadzenie akcji „szklanka mleka” , udział ok.180 uczniów

-Inicjowanie i  propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska:

całoroczna zbiórka baterii „Reba”