Mali inżynierowie z 3a

Co sprawia, że pomysł działa?
Klasa 3a integracyjna po raz kolejny wzięła udział w projekcie Uniwersytetu dzieci. Uczniowie zrealizowali tematy: „Ile pomysłów zmieści się w głowie?”, „Jak być dobrym przyjacielem?”, „Jak zbudować model poduszkowca?” oraz „Dlaczego statki nie toną?” Wykonali modele poduszkowców. Urządzili wyścigi poduszkowców na szkolnych ławkach. Budowanie poduszkowców i ich testowanie wzbudziło bardzo wiele pozytywnych emocji u uczniów. Na zajęciach wychowania fizycznego dzieci sprawdzały sposoby przemieszczania na kocykach i na macie gumowej. To ćwiczenie było wstępem do doświadczeń „Czym jest tarcie?” Zastanawiali się, jak to się dzieje, że statki nie toną. W tym celu przeprowadzili kilka doświadczeń i zbudowali modele statków. Oczywiście odbyło się także ich wodowanie. Realizując zadanie „Ile pomysłów zmieści się w głowie?” uczniowie odbyli wędrówkę po Planecie Twórczego Myślenia. Opowiadali, co dziwnego można tam spotkać. Znaleźli „kufer” z wieloma przedmiotami używanymi przez jej mieszkańców. Na Planecie Twórczego Myślenia nic nie jest jednak tym, czym się wydaje! Każdy przedmiot służy do czegoś innego niż na Ziemi. Zadaniem dzieci było rozszyfrowanie do czego dany przedmiot służy oraz jakie ma zastosowanie. Ponadto, aby odróżnić tę planetę od innych planet konieczne było zbudowanie wieży NAJ. Były to wieże m.in. najwyższa, najbardziej ekologiczna, najbardziej zdrowa, najbardziej kobieca. Chętni uczniowie mogli samodzielnie stworzyć własną grę planszową, w której wszystkie elementy powinny być okrągłe. Realizując zadanie „Jak być dobrym przyjacielem?” uczniowie bardzo się zaangażowali w pomoc dla mieszkańców z planety PIRX. Opowieść ta bardzo do nich przemówiła. Dzieci stworzyły portret przyjaciela. Na wyciętej postaci doklejały wybrane przez siebie ilustracje przedstawiające zachowania dobrego przyjaciela. Zachowania mało przyjazne zostawiły na tablicy obok postaci. Wszystkim podobała się zabawa z włóczką „Wszyscy jesteśmy dla siebie ważni”. Jednak najbardziej podobała im się bajka „A królik słuchał”. Poprzez rysunki „Co wydaje ci się najważniejsze w byciu dobrym przyjacielem” i wypowiedź ustną, każdy uczeń mógł wyrazić swoje zdanie, co jest dla niego ważne. Dla uczniów z 3a najważniejsze były: pomoc, wspólna zabawa i czas dla przyjaciela. Dzieci zauważyły, co się liczy w byciu dobrym przyjacielem. Poza tym były bardzo zadowolone, że znalazły odpowiedź na pytanie mieszkańców planety PIRX.RELATED POST

Skip to content