Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

Szanowni Państwo!
Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły znajduje się w zakładce Rekrutacja/Postępowanie rekrutacyjne.
Zgodnie z zasadami rekrutacji, rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej (nie dotyczy to kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) zobowiązani są do potwierdzenia woli w formie pisemnego oświadczenia (druk znajduje się w zakładce postępowanie rekrutacyjne).
Oświadczenie, w terminie do 14.05.2021 r. można wysłać w formie skanu (zdjęcia) na adres sekretariat@sp148.org lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

RELATED POST

Skip to content