Konkurs – kaligram w języku angielskim

W lutym i marcu trwał w Gimnazjum nr 32 szkolny konkurs na kaligramy w języku angielskim. Kaligram to graficzne przedstawienie znaczenia wyrazu, nie będące jednak obrazkiem (z zachowanym ciągiem liter tego wyrazu). Konkurs został zorganizowany w ramach współpracy międzyprzedmiotowej z zakresu języka angielskiego i edukacji artystycznej. Wpłynęło bardzo dużo prac wykonanych różnymi technikami o różnym poziomie artystycznym, a wielu uczniów oddało więcej niż jedną pracę. Ocenie podlegał pomysł, oryginalność, staranność wykonania i poprawność ortograficzna. /B. Sroka/

RELATED POST

Skip to content