Dyrektor i Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów w Krakowie mają zaszczyt poinformować, że 29 kwietnia 2015r. w godz. od 9.00 do 14.40 w auli Szkoły odbędzie się konferencja naukowa „Krok po kroku. Blaski i cienie integracji”. Konferencja stanowi zwieńczenie obchodów XX-lecia integracji w naszej szkole. Miło nam przekazać, że konferencja została objęta honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny sprawuje Hejnał Oświatowy.

Jesteśmy przekonani, że zaplanowane wykłady i wystąpienia przyczynią się do wzbogacenia warsztatu pracy nauczycielskiej i przybliżą uczestnikom konferencji specyfikę pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówce integracyjnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 17 kwietnia 2015 r. drogą elektroniczną (zsoi4@poczta.onet.pl) lub telefoniczną (12 658-84-22). Za udział w konferencji przewidziane są zaświadczenia.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy program konferencji.

 Prelegenci   Temat wystąpienia Czas wystąpienia
Dyrektor ZSOI nr 4Maria Jolanta Kurcz Uroczyste otwarcie, przywitanie gości. 9:00-9:15
dr Ewa Dyduch Wicedyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie W drodze do zintegrowanego społeczeństwa. 9:15-10:00
mgr Roman Ficek Prezes Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Trzy kroki – od izolacji przez integrację do normalności. 10:00-10:30
mgr Małgorzata Piec Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie Poradnia i szkoła integracyjna pomostem do sukcesu dziecka. 10:30-10:50  
Przerwa kawowa Odwiedzanie stoisk tematycznych 10:50-11:10
mgr Iwona Włodarz,mgr Halina BłoniarzZSOI nr 4 Fragment przedstawienia „Brzydkie kaczątko” przygotowanego z okazji XV Przeglądu Form Artystycznych „Pod Żabim Parasolem”. 11:10-11:25
mgr Jolanta CzuchnowskaWicedyrektor ZSOI nr 4,mgr Jolanta Ślęczka ZSOI nr 4 Jak to się zaczęło? Początki integracji w szkole na Żabiej.   11:25-11:45
mgr Renata FlisDoradca metodyczny WE UMK Wpływ kształcenia integracyjnego na jakość pracy szkoły. 11:45-12:15
mgr Joanna Juszczak-Guca, mgr Magdalena StańczykSamorządowe Przedszkole nr 35 im. Anny Dymnej w Krakowie Integracja w edukacji przedszkolnej – wyzwania, cele poszukiwania.  12:15-12:45  
Wystąpienie rodzica Jadwiga Kozędra Pierwsze 9 lat nauki mojego dziecka w szkole na Żabiej – wspomnienia. 12:45-13:00
Podsumowanie   13:00-13:10
mgr Renata Goleń,mgr Renata Sas-DyrbaZSOI nr 4 Warsztaty „Organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” 13:10-14:40