Jubileusz XXX-lecia Szkoły

Minęło już 30 lat, od kiedy pierwsi uczniowie przekroczyli mury Szkoły Podstawowej nr 148 przy ul. Żabiej 20! Nie sposób było przejść obojętnie wobec wspaniałego jubileuszu, więc 28 i 29 września 2017 r. społeczność szkolna świętowała XXX-lecie Szkoły. Honorowy patronat nad uroczystościami związanymi z Jubileuszem Szkoły objęli: Rada Dzielnicy XII, Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”.

Ab initio, czyli na początek

Sprawne przeprowadzenie obchodów wymagało wielu przygotowań, które koordynowali pani dyrektor Jolanta Piekarska (pierwszy dzień) i pan Robert Kalita (drugi dzień). Prawie trzydziestoosobowy zespół ds. obchodów XXX-lecia szkoły, pod kierunkiem p. Roberta Kality, pracował już w poprzednim roku szkolnym. Pierwszym zadaniem było zgromadzenie funduszy na organizację jubileuszu. W związku z tym odbyły się aukcje ciast (upieczonych przez nauczycieli i rodziców) oraz sprzedaż cegiełek. Szkoła uzyskała również fundusze z Rady Dzielnicy XII. Dzięki zgromadzonym środkom można było ciekawie przeprowadzić obchody, przygotować materiały konkursowe i konferencyjne oraz jubileuszowe pamiątki dla członków szkolnej społeczności.

Ad rem, czyli przejdźmy do rzeczy

Pierwszy dzień obchodów upłynął pod znakiem „Czaru par”, koordynowanego przez p. Halinę Błoniarz i p. Grażynę Łuczak. W tym interdyscyplinarnym konkursie wzięli udział wszyscy z uczniowie z klas 2 – 7 szkoły podstawowej, a gimnazjaliści pełnili funkcję sędziów. Uczniowie wspaniale radzili sobie z zadaniami z różnych dziedzin nauki, rozwiązywali problemy logiczne, wykazywali się sprawnym liczeniem, znajomością języka angielskiego, języka polskiego, przyrody, historii i historii szkoły. Każda para pokonała sześć konkurencji: krzyżówkę, domino, grę planszową, grę w karty, układankę i problem. Stanowiska konkursowe rozmieszczone były we wszystkich salach lekcyjnych, a w auli odbywały się trzykrotnie rozpoczęcia i podsumowania wyników dla kolejnych grup wiekowych. Na najlepsze pary czekały nagrody zakupione z funduszy Rady Dzielnicy XII. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz nowe, szkolne teczki. Najmłodsi uczniowie, czyli pierwszoklasiści, uczestniczyli w zabawach i konkursach sportowych w dużej sali gimnastycznej, wspaniale spędzili czas, wykazując się sprawnością fizyczną.

Wieczorem, w kościele Miłosierdzia Bożego, odbyła się msza święta w intencji szkolnej społeczności odprawiana przez ks. Piotra Pietruszkę. Modliliśmy się także za naszych zmarłych uczniów, absolwentów, pracowników.

Drugi dzień obchodów jubileuszowych zdominowała czterogodzinna konferencja dla wszystkich uczniów naszej szkoły. W ramach konferencji przygotowano: program artystyczny, prezentację multimedialną o historii szkoły i warsztaty z udziałem absolwentów. Konferencji towarzyszyły wystawy zdjęć, kronik szkolnych, prac plastycznych naszych absolwentów i nauczycieli. Każdy z uczniów otrzymał specjalnie przygotowane materiały konferencyjne – teczkę zawierającą informację o najważniejszych wydarzeniach z historii Szkoły.
Na urodzinach szkoły nie zabrakło znamienitych Gości. Odwiedzili nas m. in.: przedstawiciel organu nadzorującego – reprezentujący Małopolskiego Kuratora Oświaty – starszy wizytator p. Bożena Puchała oraz przedstawiciel organu prowadzącego – reprezentująca Prezydenta Miasta Krakowa – kierownik referatu Szkół Ogólnokształcących w Wydziale Edukacji – p. Iwona Żurkowska. Obecni byli również: radna Miasta Krakowa (i Dzielnicy XII) – p. Grażyna Fijałkowska, Radni Dzielnicy XII – p. Barbara Leśniak i p. Rafał Buchelt (również Dyrektor SP 41), prezes Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele” – p. Mieczysław Lasota, prezes Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia – p. Teresa Grzybowska, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” – p. Zbigniew Socha, prezes Zarządu Korczakowskiej Republiki Dziecięcej „Dyliniarnia” – p. Maria Pułczyńska, przewodnicząca Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki – p. Maria Legutko. Szkołę odwiedzili także dyrektorzy pobliskich szkół: p. Artur Pasek (SP 117) i p. Bartosz Rutkowski (SP 124), oraz p. Elżbieta Kubicka z Przedszkola nr 35. Szczególnie serdecznie została powitana pani Danuta Chwastek – żona pierwszego Dyrektora Szkoły. Podczas spotkania w auli, na ręce pani Dyrektor, zostały przekazane listy gratulacyjne. Wszyscy gratulowali Szkole sukcesów dydaktycznych i wychowawczych oraz życzyli kolejnych osiągnięć edukacyjnych przez następne 30 lat. Niespodzianką okazały się prezenty urodzinowe dla szacownej 30-latki. Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” podarowało szkole sprzęt sportowy, natomiast od „Dyliniarni” szkoła otrzymała książki pomocne najmłodszym uczniom podczas nauki języka angielskiego. Pan Mieczysław Lasota wręczył naszej absolwentce Gabrieli Lopez, odnoszącej sukcesy sportowe, stypendium dla uzdolnionej młodzieży mieszkającej w Prokocimiu. Poinformował także o ufundowaniu stypendium przez prywatnych sponsorów.

Spotkanie w auli prowadzili nauczyciele: pani Agnieszka Dąbrowska i pan Mirosław Kopiński. Wszyscy zgromadzeni w auli obejrzeli przedstawienie „Urodziny Szkoły” przygotowane pod kierunkiem pani Katarzyny Niedziewicz-Sarby we współpracy z panią Haliną Dąbrowską. W występach, powtarzanych przez artystów czterokrotnie, wzięli udział uczniowie, absolwent i pan od muzyki. Zostały one bardzo ciepło przyjęte przez wszystkich uczestników konferencji, można było zarówno pośmiać się, jak i wzruszyć. Podczas spotkania zaprezentowano materiały filmowe: nagrany przez pana Piotra Janickiego, absolwenta SP 148, obecnie Konsula Generalnego RP w Chicago oraz wystąpienie pani Joanny Kwatery, byłego wicedyrektora szkoły.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty prowadzone przez absolwentów i nauczycieli. Uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas 4 – 7 mieli okazję spotkać się z osobami, które opowiadały o swoich pasjach, sukcesach, dokonywanych wyborach. Była to niezwykła lekcja życia.
Uczniowie mogli uczestniczyć w różnorodnych warsztatach. Nauczyciele i emerytowani nauczyciele zaproponowali następującą tematykę spotkań:
Sztuka nie zna granic ani czasu (p. Lucja Korzec)
Historia Szkolnego Klubu Przyjaciół Żonkila (p. Edyta Kochan, p. Grażyna Nowak)
Dlaczego warto mieć pasje? (p. Justyna Frączek-Bogacka)
Z kolei absolwenci szkoły przy Żabiej wybrali następujące tematy:
Od głuchego telefonu do telekomunikacji (p. Małgorzata Kwatera – Knapek)
Triathlon jako styl życia (p. Jerzy Lipczyński)
Jak zostać lekarzem? (p. Maja Mękarska)
Fitness jako pasja i styl życia (p. Katarzyna Hojoł)
Jak się robi filmy animowane? (p. Urszula Łuczak)
Entuzjazm i zaangażowanie (p. Natalia Wiernik)
Z gwizdkiem przez świat (p. Dariusz Lenczowski)
Startup. Z czym to się je? (p. Jakub Piwnik)
Droga do sukcesu wiedzie przez las (p. Adam Bałas)

Na zakończenie drugiego dnia obchodów odbyło się, poprzedzone programem artystycznym, spotkanie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników Administracji i Obsługi z byłymi Pracownikami i Absolwentami Szkoły. Z radością gościliśmy osoby, które wiele lat swego życia związały ze szkołą przy Żabiej 20. Wspomnieniom nie było końca, rozmawiano o tym, co dobrego zdarzyło się przez ostatnie 30 lat, jak zmieniła się Szkoła – jej baza, sami nauczyciele i uczniowie, jak potoczyły się losy absolwentów … Sponsorem poczęstunku była firma „Różowy Słoń” prowadząca catering obiadowy w naszej szkole.

In fine, czyli na zakończenie

Te dwa jubileuszowe dni na pewno zapiszą się w pamięci uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców, absolwentów. Trzeba bowiem podkreślić, że tych niezwykłych wrażeń nie byłoby bez zaangażowania całej Społeczności szkolnej. Serdecznie wszystkim dziękujemy.

Joanna Majchrzak-Broda
nauczyciel języka polskiego

[Not a valid template] [Not a valid template]

RELATED POST

Skip to content