INTERBLOK

 

Interdyscyplinarny program nauczania blokowego przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w gimnazjum. Przejdz do aktualności…

Projekt INTERBLOK ukierunkowany jest na rozwój umiejętności praktycznych i twórczego myślenia uczniów gimnazjum. Ten interdyscyplinarny program nauczania blokowego ma na celu:
• zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, a w konsekwencji podjęciem decyzji o kontynuowaniu nauki na kierunkach techniczno – przyrodniczych,
• opanowanie przez uczniów umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych dla niego zjawisk, tworzenia planu działania, eksperymentowania i opracowania wyników swoich badań,
• nauczenie metod eksperymentalnych i naukowych,
• kształcenie umiejętności pracy w grupie,
• wzrost kompetencji uczniów, a co za tym idzie, wzrost wyniku na egzaminach gimnazjalnych.

W ramach programu INTERBLOK uczniowie odbywają 90 minutowe zajęcia badawcze z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych tzw. bloki. Program INTERBLOK realizowany jest w trzech kolejnych latach, przy czym:
• w pierwszym roku – uczniowie wykonują eksperymenty naukowe wg przygotowanych instrukcji, a nauczyciel pełni rolę instruktora,
• w drugim roku – uczniowie otrzymują do rozwiązania problemy badawcze, sami dobierają metodę rozwiązania problemu i ją realizują, nauczyciel natomiast pełni rolę eksperta i doradcy,
• w trzecim roku – uczniowie stają się konstruktorami i projektują oraz budują prototypy urządzeń spełniające określone normy. Nauczyciel staje się partnerem, wspólnie z uczniami, poszukującym rozwiązań.

Uczniowie uczą się także przedsiębiorczości, kalkulują koszty pomocy potrzebnych do przeprowadzenie zajęć oraz koszty zużytej energii elektrycznej. Odbyte zajęcia poddają ewaluacji. Realizacja programu wspierana jest platformą internetową, gdzie uczniowie mogą korzystać z doświadczeń i wiedzy uczniów szkół, które wzięły udział w pilotażowym wdrożeniu programu w latach 2010 – 2013.

Program INTERBLOK wymaga zrealizowania trzydziestu 90 minutowych zajęć blokowych w ciągu roku szkolnego, co oznacza 60 godzin dydaktycznych rocznie. Są to godziny dodatkowe, dające możliwość poszerzenia wiadomości z przedmiotów przyrodniczych.

Doświadczenia realizowane w programie są interdyscyplinarne tzn. integrują wiedzę z kilku przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wyjściach do placówek naukowych, w wykładach i pokazach.

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 klasa – I E rozpoczęła pracę z projektem INTERBLOK. Klasy II E, II G i IIIE pracują już kolejny rok, rozwiązując problemy badawcze.

Uczniowie klas przyrodniczych, I E oraz II E dodatkowo w ramach zajęć INTERBLOKU realizują zajęcia laboratoryjne na Wydziale Farmacji CM UJ oraz Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ w Krakowie. Natomiast klasa II G uczestniczy w wyjściach tematycznych, wykładach i pokazach na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Zajęcia prowadzą nauczyciele:
fizyki – mgr Justyna Jamróz
fizyki – mgr Teresa Juszczyk
chemii – mgr Danuta Żuchowska
chemii – mgr Katarzyna Goryca
biologii – mgr Urszula Chrabąszcz
biologii – mgr Anna Motyka
geografii – mgr Kinga Rokicka
geografii – mgr Katarzyna Jakubska-Olchawa
techniki i informatyki – mgr Aneta Rawińska-Wiśniowska

 

Koordynator programu
Danuta Żuchowska

 


 

ZAPRASZAMY NA NASZEGO BLOGA

 

zapraszamy

 


 

Aktualności

\r\n


\r\n

 Centrum Nauki Kopernik – w świecie samodzielnego eksperymentowania
\r\n
\r\n W dniu 29.09. 2016r. absolwenci Gimnazjum nr 32 z kl. III E zwiedzali Centrum Nauki  Kopernik w Warszawie. Wycieczka ta była nagrodą za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie na eksponat interaktywny, organizowanym w ramach międzynarodowego projektu IRRESISTIBLE we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
\r\n irresistibleEksponat „Nanodetektyw doskonały”, przygotowany przez uczniów, został doceniony przez jury za duży wkład intelektualny, rozwój logicznego myślenia oraz  nowatorski sposób zaangażowania widza.    W Centrum Nauki  Kopernik do zwiedzania są stałe wystawy o intrygujących nazwach: Re: generacja, Świat w ruchu, Człowiek i środowisko, Wszystko gra, Strefa światła, Korzenie cywilizacji. W Teatrze Robotycznym  wyrusza się w podróż do trzeciego wymiaru, a w Teatrze Wysokich Napięć dotyka się prądu, patrzy na pioruny, poznaje zasady rządzące elektromagnetyką. Na zewnątrz jest dostępny cały rok Park Odkrywców, zaś na dachu – ogród. W planetarium można oglądać filmy, pokazy na żywo, słuchać koncertów i zwiedzać wystawę Patrz: Ziemia.
\r\n W laboratoriach chemicznym, biologicznym, fizycznym,  oraz pracowni robotycznej samodzielnie pod okiem specjalistów wykonuje się niezwykłe doświadczenia. Absolwenci uczestniczyli w warsztatach biologicznych. Zajęcia nie były standardową lekcją, lecz grą. Uczniowie podzieleni na grupy ekspedycyjne musieli szukać wody pitnej na bezludnej wyspie. Otaczał ich las tropikalny i wody było pod dostatkiem, ale czy można ją pić? Aby to sprawdzić, musieli rozwiązać kilka problemów badawczych. Z zadaniem poradzili sobie świetnie! Centrum Nauki Kopernik przypomina dwupoziomowy plac zabaw dla dzieci i dorosłych. Uczniowie grali na laserowej harfie, wytwarzali próżnię, wywoływali fale tsunami, uruchamiali orkiestrę, poczuli siłę wody na własnej dłoni, nurkowali na sucho, sprawdzali, jaką silę mają wiry, uciekali z tonącego statku, oglądali swoje odbicia w kalejdoskopie i zwierciadlanym labiryncie itd. Liczba eksponatów, które można dotknąć, przesunąć, przetestować, sprawdzić, przekracza możliwości ludzkiej percepcji w trakcie kilkugodzinnego zwiedzania. CNK to nietypowe muzeum. Nie tylko objaśnia, ale też pomaga zrozumieć otaczający nas świat. Tam wszyscy, chociaż przez chwilę, byliśmy odkrywcami.

\r\n

[Best_Wordpress_Gallery id=”53″ gal_title=”Centrum Nauki Kopernik”]

\r\n

Danuta Żuchowska
\r\n Elżbieta Olszewska

\r\n


\r\n

X MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW

\r\n

W tym roku szkolnym odwiedziliśmy wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagielońskiego. 30 września 2016 roku uczniowie klas IE, IIE i IIG pod opieką p. Justyny Jamróz i p. Kingi Rokickiej uczestniczyli w pokazach doświadczeń „Fizyczne rozmaitości” oraz „Sekrety biofizyki”, w których wykorzystano urządzenia i materiały codziennego użytku.
\r\n

\r\n

http://nocnaukowcow.malopolska.pl/

\r\n


\r\n

EKO-WARSZTATY ze studentami AGH

\r\n

W październiku 2015 r. uczniowie klas II E i I G w ramach Interbloku uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu Ec(H)o Environmental changes – Human obligation !, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży oraz propagowanie ekologii. Tematyka zajęć prowadzonych w naszej szkole dotyczyła zarządzania odpadami oraz odnawialnych źródeł energii. Uczniowie dowiedzieli się jaki wpływ na środowisko ma działalność człowieka oraz jakie są jej konsekwencje.

\r\n

http://www.profuturo.agh.edu.pl/index.php/projekt-echo

\r\n


\r\n

 

\r\n


\r\n

MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW – JEDYNA TAKA NOC!!!

\r\n

25 września 2015 roku w Krakowie odbyła się „Małopolska Noc Naukowców”. Uczniowie klas I E, I G – realizujących program INTERBLOK i III A wraz z nauczycielami uczestniczyli w tym niezwykle ciekawym wydarzeniu.  Odwiedziliśmy Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej. Uczestniczyliśmy w pokazach i zabawach z ciekłym azotem, demonstracjach związanych z mechaniką, elektrycznością i magnetyzmem, optyką oraz w zajęciach laboratoryjnych. Spotkaliśmy się z naukowcami, którzy opowiedzieli nam o osiągnięciach światowych w zakresie nowych technologii energetycznych.

\r\n

Z niecierpliwością czekamy na następne wyjścia do instytutów badawczych oraz na majowy Festiwal Nauki.
\r\n Oto zdjęcia i termogramy wykonane kamerą termowizyjną: http://nocnaukowcow.malopolska.pl/

\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n


\r\n

POSADZKOWANIE

\r\n

 

\r\n

W drugim roku naszej pracy w ramach projektu INTERBLOK sami poszukujemy odpowiedzi na problemy, stosując procedury badawcze.

\r\n

Na pierwszych zajęciach z matematyki mieliśmy ułożyć różne wzory posadzek.

\r\n

Do tego potrzebne były nam wielokąty foremne takie jak:
\r\n – trójkąty równoboczne
\r\n – kwadraty
\r\n – pięciokąty foremne
\r\n – sześciokąty foremne
\r\n – ośmiokąty foremne

\r\n

Każda czteroosobowa grupa musiała je najpierw przygotować – czyli narysować na kolorowym kartonie i wyciąć. Ułatwiliśmy sobie tę pracę, odrysowując kolejne wielokąty od szablonu.

\r\n

Na zajęciach układaliśmy posadzki tak, aby sekwencja się powtarzała. Było to pozornie banalne zadanie, ale nie można było zostawić żadnej dziury pomiędzy figurami, co było prawie niemożliwe. Przynajmniej nam nie wyszło to idealnie. Aby podobną posadzkę dało się ułożyć z jednego rodzaju wielokątów foremnych, kąt pełny (360°) musi być podzielny (bez reszty) przez kąt wewnętrzny tego wielokąta foremnego. Kąt wewnętrzny pięciokąta foremnego wynosi 108°. 360°/108°=3,(3)°. Z tego możemy wnioskować, że z pięciokątów foremnych, nie da się ułożyć takiej posadzki.

\r\n

Efekty naszej pracy można zobaczyć na zdjęciach. 🙂

\r\n

Uczniowie klasy II E

\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n


\r\n

ZAJĘCIA Z GEOGRAFII

\r\n

 

\r\n

Na zajęciach interbloku np. z geografii robimy dużo doświadczeń oraz dowiadujemy się nowych interesujących rzeczy. Na poniższych zdjęciach widać jak przebiegała lekcja w terenie na temat wody i jej obiegu w przyrodzie. Idąc zgodnie z nurtem Drwinki zauważyliśmy np. erozję boczną, dolinę rzeczną w kształcie litery „U”, prąd rzeki, procesy osadzania się skał, osuwisko oraz wiele innych.

\r\n

Natalia Jarosik, klasa IE

\r\n

Zajęcia przebiegały bardzo sprawnie. Pani przed zajęciami podawała nam listę rzeczy, które mamy przynieść, by zajęcia mogły być zrealizowanie, a jeśli ktoś czegoś nie miał, zawsze można było temu zaradzić. Praca w grupach przebiegała dobrze, każdy miał swoją pracę do wykonania. Praca była przyjemna i każdy mógł się wykazać.

\r\n

Grzegorz Zielowski, klasa IE

\r\n

{gallery}gallery_interblock_2014{/gallery}

\r\n


\r\n

POCZUJ CHEMIĘ

\r\n

 

\r\n

Dnia 1 października 2013 roku klasa 1e w ramach realizowanego programu Interblok uczestniczyła w projekcie – „Poczuj chemię” pod patronatem PKN ORLEN.

\r\n

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się:
\r\n – dlaczego ropa naftowa nazywana jest czarnym złotem,
\r\n – czym pod względem chemicznym jest ropa naftowa,
\r\n – gdzie na świecie i w Polsce jest wydobywana,
\r\n – na czym polega jej przeróbka,
\r\n – jakie frakcje ropy naftowej uzyskuje się w wyniku procesu destylacji ropy naftowej i gdzie są później wykorzystywane.

\r\n

Uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzić proces destylacji frakcyjnej. Lekcja pokazała młodzieży chemię jako dziedzinę nauki, która bezpośrednio wpływa na nasze codzienne życie. Ukazała również naukę chemii jako możliwość kariery zawodowej dla dziewcząt i chłopców.

\r\n

Dziękujemy i cieszymy się z możliwości współpracy w ramach tej i przyszłych inicjatyw.

\r\n

{gallery}poczujchemie{/gallery}

\r\n

Renata Balwierz
\r\n Katarzyna Goryca

\r\n


\r\n

MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW

\r\n

 

\r\n

27 września 2013 roku w Krakowie odbyła się „Małopolska Noc Naukowców”. Wszystkich ogarnęła moc naukowych wrażeń! W placówkach naukowych były tłumy ciekawskich. Uczniowie klas gimnazjalnych: I E – realizującej program INTERBLOK i I G – pod patronatem AGH wraz z nauczycielami również uczestniczyli w tym wydarzeniu na Wydziale Energetyki i Paliw AGH oraz na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

\r\n

W atmosferze zabawy pokazano nam, że nauka wcale nie jest taka trudna i tak naprawdę każdy z nas może być naukowcem. Program został przygotowany tak, aby każdy uczestnik w zależności od wieku lub zainteresowań znalazł coś ciekawego dla siebie. W czasie „Małopolskiej Nocy Naukowców 2013” odbyły się pokazy, eksperymenty z udziałem publiczności, warsztaty, spotkania z naukowcami, otwarte zostały drzwi laboratoriów naukowych.

\r\n

Spośród licznych pokazów zapamiętaliśmy następujące:
\r\n 1. Spotkanie z nauką i naukowcami – baterie, akumulatory i ogniwa paliwowe:
\r\n • badania baterii, akumulatorów i ogniw paliwowych – osiągnięcia światowe,
\r\n • energooszczędne źródła światła,
\r\n • samochody elektryczne zasilanie wodorem lub ogniwami litowymi,
\r\n • turbiny i silniki cieplne, pompy cieplne,
\r\n • wpływ niskich temperatur na przewodność elektryczną – pokazy z ciekłym azotem,
\r\n • kamery i aparaty termowizyjne

\r\n

2. Badania laboratoryjne różnych związków chemicznych:
\r\n • rozpuszczalność, koagulacja
\r\n • reakcje endo- i egzotermiczne

\r\n

Z niecierpliwością czekamy na następne wyjścia do instytutów badawczych oraz na majowy Festiwal Nauki.

\r\n

noc

\r\n

noc

\r\n

 

\r\n


\r\n

WYKONUJEMY WSTĘGĘ MöBIUSA I SZUKAMY JEJ ZASTOSOWAŃ

\r\n

 

\r\n

Na tych zajęciach dowiedzieliśmy się, co to jest wstęga Möbiusa.Wstęga Möbiusa – to dwuwymiarowa zwarta rozmaitość topologiczna istniejąca w przestrzeni trójwymiarowej, którą można uzyskać sklejając taśmę końcami „na odwrót”. Jej najważniejszą cechą jest to, że ma tylko jedną stronę (jest tzw. powierzchnią jednostronną). Posiada również tylko jedną krawędź – „sklejenie” tej krawędzi (niemożliwe w przestrzeni trójwymiarowej) daje butelkę Kleina. Opisana przez niemieckiego matematyka Augusta Möbiusa i Johanna Benedicta Listinga w 1858 roku.

\r\n

1

\r\n

Wstęga Möbiusa zainspirowała twórców symbolu recyclingu. Znak ten jest symbolem procesu transformacji zużytych odpadów w gotowe do ponownego użytku materiały. Jest to symbol powrotu do natury, działania człowieka zostają zwrócone przyrodzie. Działanie człowieka staje się ekologiczne. Odpady przekształcają się z powrotem w materiały, którymi były. Następuje powrót do punktu wyjścia – jak we Wstędze Möbiusa.

\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

2 3 4

\r\n

 

\r\n

Również elementy wstęgi Möbiusa można spotkać w narciarskich skokach akrobatycznych. W czasie „Koziołka Möbiusa” ciało skoczka kreśli fragment tej powierzchni.

\r\n

Wstęga ta znalazła zastosowanie w technice: skręcona taśma filmowa, pasy transmisyjne zużywające się w jednakowy sposób po obu stronach.

\r\n

Poza tym wstęga Möbiusa jest lubianym elementem dekoracyjnym. Można ją spotkać np. w symbolu firmy Renault, Targów Lipskich i na belgijskim znaczku pocztowym jako symbol Beneluxu.

\r\n

wrzesień 2013 r. uczniowie kl. I E

\r\n


\r\n

WAGA LEONARDA DA VINCI

\r\n

 

\r\n

Na tych zajęciach zaznajomiliśmy się z osiągnięciami Leonarda da Vinci i budowaliśmy wagę wg jego pomysłu.

\r\n

Składała się ona z :
\r\n – metalowego wieszaka na ubrania
\r\n – metalowego drucika przymocowanego do wieszaka taśmą klejącą lub plasteliną
\r\n – pudełka po zapałkach

\r\n

Najpierw postawiliśmy krzesło na stole. Następnie zahaczyliśmy wieszak na jego siedzeniu i na jednym końcu zawiesiliśmy otwarte pudełko po zapałkach. Na drugim końcu przymocowaliśmy metalowy drucik, który pełnił rolę wskazówki.

\r\n

Zwinęliśmy w rulon kartkę formatu A3 i skleiliśmy ją taśmą. Ustawiliśmy tak zwinięty papier pod krzesłem naprzeciw przymocowanego drucika. Do pudełka z zapałkami wsadzaliśmy odważniki, płatki owsiane, gumki do mazania, plastelinę i inne małe przedmioty. Zaznaczaliśmy na zwiniętym papierze położenie pręta.

\r\n

Znając masę odważników, narysowaliśmy na rulonie skalę. Taka „waga” okazała się bardzo dokładną.

\r\n

 

\r\n

5

\r\n

6

 

kwiecień 2014 r. uczniowie kl. IE